Đấu thầu trái phiếu chính phủ bất ngờ sôi động

(BĐT) - Sau tuần đầu tiên của năm mới 2017 phát hành TPCP không thành công, tuần thứ hai của năm đấu thầu TPCP đã sôi động hơn.
Đấu thầu trái phiếu chính phủ bất ngờ sôi động

Thống kê sơ bộ, tuần qua, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tổ chức gọi thầu tại 3 loại kỳ hạn 5 năm, 7 năm và 30 năm với khối lượng gọi thầu đều ở mức 1.000 tỷ đồng. Lượng đặt thầu cho kỳ hạn 5 năm gấp 6,5 lần giá trị gọi thầu với tỷ lệ trúng thầu là 100% tại mức lãi suất 5,25%/năm, giảm 0,03% so với lần đầu thấu trước đó. Lượng đặt thầu cho kỳ hạn 7 năm gấp 2,8 lần giá trị gọi thầu với tỷ lệ trúng thầu đạt 75% tại mức lãi suất 5,5%/năm. Lượng đặt thầu cho kỳ hạn 30 năm bằng 0,46 lần giá trị gọi thầu với tỷ lệ trúng thầu là 37% tại mức lãi suất 7,98%/năm.

Ngoài ra, tuần vừa qua Ngân hàng Phát triển Việt Nam tổ chức gọi thầu TPCP tại hai loại kỳ hạn 5 năm và 10 năm với khối lượng gọi thầu ở mức 1.500 tỷ đồng cho mỗi loại. Ngân hàng Chính sách xã hội cũng tổ chức gọi thầu tại 2 loại kỳ hạn 5 năm và 15 năm với khối lượng gọi thầu ở mức 300 tỷ đồng cho mỗi loại. Theo nhận định của Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt, việc các phiên đấu thầu TPCP bất ngờ sôi động trong tuần qua trong bối cảnh thanh khoản hệ thống ngân hàng đang chịu áp lực thời điểm cận Tết là diễn biến tương đối bất ngờ.               

Nguyệt Minh