Đấu thầu thuốc tập trung quốc gia quý II/2018 đạt tỷ lệ thấp

(BĐT) - Theo Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia, tính đến ngày 30/6/2018, giá trị thực hiện của tất cả các gói thầu thuộc Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia quý II/2018 đạt 465,875 tỷ đồng trong tổng số 2.334 tỷ đồng, tương đương 19,96% (theo báo cáo của các nhà thầu).
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Trong đó, tỷ lệ thực hiện của Gói thầu Biệt dược là 20,84% và các gói thầu thuốc generic là 18,02%.

Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia cho biết, một số Sở Y tế và bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế có giá trị phân bổ trên 5 tỷ đồng nhưng tỷ lệ thực hiện thấp (< 6,5%), như Bệnh viện Bạch Mai (12,361 tỷ đồng/207,09 tỷ đồng); Sở Y tế Hải Phòng (3,526 tỷ đồng/89,705 tỷ đồng); Bệnh viện C Đà Nẵng (0,615 tỷ đồng/53,04 tỷ đồng)...

Về tình hình điều tiết thuốc trúng thầu thuộc Danh mục đấu thầu tập trung quốc gia, tính đến ngày 30/6/2018, có 44 khoản mục được điều tiết với tổng giá trị là hơn 5,148 tỷ đồng giữa 12 bệnh viện. Tuy nhiên, các nhà thầu chưa kịp thời gửi hợp đồng/phụ lục hợp đồng đã ký kết về Trung tâm.

Tuy nhiên, theo Trung tâm, những số liệu này chưa được tổng hợp đầy đủ, bởi tính đến ngày 30/7/2018, vẫn còn 5/59 Sở Y tế chưa gửi báo cáo tổng hợp như Nam Định, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Đà Nẵng, Hậu Giang.

Trong quá trình thực hiện, một số nhà thầu có ý kiến phản ánh về việc các cơ sở y tế không thực hiện theo nội dung quy định về thời hạn thanh toán tại hợp đồng đã ký kết với các nhà thầu, gây khó khăn cho doanh nghiệp trong việc nhập khẩu, cung ứng thuốc cho các cơ sở y tế. 

Minh Thông