Đấu thầu thiết bị Trung tâm sơ sinh - Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM)

(BĐT) - Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) vừa cho biết, trong quý III/2019 sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 4 gói thầu thuộc Dự án Xây dựng mới Trung tâm sơ sinh - chuyên khoa (Khối 5B). Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 719 tỷ đồng, sử dụng ngân sách TP.HCM, do Bệnh viện Nhi Đồng 1 làm chủ đầu tư trực tiếp mời thầu.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong quý III/2019 sẽ đấu thầu rộng rãi trong nước, không qua mạng 2 gói thầu: Gói thầu Cung cấp lắp đặt thiết bị (giá gói thầu hơn 289 tỷ đồng); Gói thầu Siêu âm, thử tĩnh tải cọc (giá gói thầu 2,25 tỷ đồng).   

Tuấn Dũng