Đấu thầu tại Trung ương Hội LHPNVN: Nhà thầu tiếp tục kiến nghị

(BĐT) - Không đồng ý với trả lời kiến nghị của chủ đầu tư về Gói thầu số 26 – Dự án Trung tâm vì sự phát triển phụ nữ Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), nhà thầu tiếp tục kiến nghị tới Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
Đấu thầu tại Trung ương Hội LHPNVN: Nhà thầu tiếp tục kiến nghị

Chủ đầu tư nhận có sơ suất khi đánh giá HSDT

Như Báo Đấu thầu đã phản ánh, sau khi nhận được thông báo về kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 26: Cung cấp lắp đặt thang máy thuộc Dự án Trung tâm vì sự phát triển phụ nữ ĐBSCL do Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPNVN) là chủ đầu tư, Công ty CP SCT (Hà Nội) đã có đơn kiến nghị gửi chủ đầu tư, thể hiện sự không đồng tình với những lý do bị loại. SCT là một trong ba nhà thầu đã tham dự thầu và là nhà thầu đưa ra giá dự thầu thấp nhất (1,47 tỷ đồng), thấp hơn giá trúng thầu của Công ty TNHH Hoàng Phúc 230 triệu đồng.

Trong thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư nêu ra nhiều lý do khiến SCT không được lựa chọn liên quan đến đặc tính kỹ thuật của hàng hóa, như một số thiết bị chính không đáp ứng yêu cầu về xuất xứ là các nước G7, kích thước hố giếng thang, kích thước phòng thang không theo yêu cầu của HSMT... Trong đơn kiến nghị gửi chủ đầu tư, nhà thầu cho rằng, các lý do này là không phù hợp.

Ngày 26/6/2017, nhà thầu nhận được Văn bản số 407/ĐCT-KHTC ngày 23/6/2017 của Đoàn chủ tịch Hội LHPNVN phúc đáp văn bản kiến nghị. Trong văn bản trả lời này, chủ đầu tư đã thừa nhận trong quá trình đánh giá, đơn vị tư vấn đấu thầu và đơn vị thẩm tra kết quả lựa chọn nhà thầu đã sơ suất không xem xét tính tương đương về đặc tính kỹ thuật thiết bị chào thầu của nhà thầu. 

Tuy nhiên, chủ đầu tư bảo lưu quan điểm loại SCT vì không đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật với lý do chính là kích thước phòng thang cho thang tải trọng 550 kg tại HSMT yêu cầu chiều cao phòng thang 2.300 mm, nhưng HSDT của SCT chào phòng thang có chiều cao 2.200 mm.

Liên quan đến việc sửa đổi HSMT, theo kiến nghị của SCT, HSMT không có thời gian đóng thầu, mở thầu, nên nhà thầu phải gửi công văn tới chủ đầu tư yêu cầu làm rõ HSMT, sau đó chủ đầu tư có gửi lại Văn bản trả lời số 71/ĐCT-KHTC ngày 31/3/2017, trước thời điểm đóng thầu (4/4/2017) chỉ 2 ngày làm việc. Trong văn bản trả lời kiến nghị, chủ đầu tư cho rằng việc gửi Văn bản 71/ĐCT-KHTC trả lời văn bản yêu cầu làm rõ HSMT của SCT không phải là việc sửa đổi HSMT.               

Cơ hội tiết kiệm 230 triệu đồng

Không phục trả lời của chủ đầu tư, ngày 27/6/2017, SCT tiếp tục gửi kiến nghị tới Chủ tịch Hội LHPNVN. Trong đó, nhà thầu này khẳng định chính việc chủ đầu tư không điền thông tin đóng, mở thầu trong HSMT đã khiến nhà thầu gặp khó trong việc xin cấp bảo lãnh dự thầu. Và nhà thầu nhận được văn bản trả lời của chủ đầu tư về thời gian đóng, mở thầu chỉ 1 ngày trước khi đóng thầu, do đó ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị HSDT.

Theo SCT, sự hạn chế về thời gian là nguyên nhân chính của những sơ suất nhỏ trong nội dung HSDT của nhà thầu, trong đó có sơ suất liên quan đến kích thước phòng thang. Đây là lý do chính mà tại Văn bản trả lời kiến nghị số 407/ĐCT-KHTC, chủ đầu tư vẫn bảo lưu lý do loại SCT, sau khi rút bớt một số lý do khác đã nêu tại thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu.

Tuy nhiên, theo SCT, lý do này vẫn không thỏa đáng, vì kích thước phòng thang SCT chào là 2.300 mm, chênh 100 mm so với yêu cầu của HSMT là một sai sót không nghiêm trọng, mà nguyên nhân để xảy ra lỗi này là do nhà thầu bị gấp rút về thời gian chuẩn bị HSDT. Khi HSDT đáp ứng cơ bản HSMT, thì với một sai sót không nghiêm trọng, mà giá dự thầu lại giúp tiết kiệm được 230 triệu đồng, nếu chủ đầu tư có trách nhiệm, thực sự vì hiệu quả sử dụng vốn nhà nước, nên yêu cầu nhà thầu làm rõ HSDT, sửa chữa sai sót không nghiêm trọng, thay vì coi đó là lý do chính để loại HSDT.

Đến chiều ngày 3/7/2017, đại diện SCT cho biết vẫn chưa nhận được phản hồi kiến nghị từ người có thẩm quyền của Gói thầu.

Theo một chuyên gia về đấu thầu, với mục tiêu “đấu thầu để lựa chọn nhà thầu” chứ không phải “đấu thầu để loại bỏ nhà thầu”, trong Mẫu HSMT mua sắm hàng hoá ban hành kèm theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT có nhiều quy định được xây dựng nhằm lựa chọn được nhà thầu tốt nhất trên các phương diện về năng lực, kinh nghiệm, đề xuất kỹ thuật và giá cả để trao hợp đồng. Với những quy định về “Các sai khác, đặt điều kiện và bỏ sót nội dung”, “Xác định tính đáp ứng của HSDT” và “Sai sót không nghiêm trọng” tại Chương I – Chỉ dẫn nhà thầu, tổ chuyên gia không thể loại bỏ HSDT đã đáp ứng yêu cầu cơ bản của HSMT. Trường hợp HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu của HSMT nhưng vẫn còn một số sai sót thì các sai sót này lẽ ra phải được xem xét, chấp nhận nếu nó không phải là những sai khác, đặt điều kiện hay bỏ sót nội dung cơ bản trong HSDT.

Ngoài ra, trong mẫu HSMT mua sắm hàng hóa, tại bảng dữ liệu đấu thầu phải ghi thời gian đóng, mở thầu. Nghị định 63/2015/NĐ-CP quy định, với gói thầu quy mô nhỏ, trường hợp sửa đổi HSMT, bên mời thầu phải thông báo cho các nhà thầu trước thời điểm đóng thầu tối thiểu 3 ngày làm việc để nhà thầu có đủ thời gian chuẩn bị HSDT.

Nguyệt Minh

Tin liên quan