Đấu thầu tại Khu công nghiệp Lai Vu: Kiến nghị thiếu cơ sở?

(BĐT) - Báo Đấu thầu nhận được phản ánh về kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Thi công xây dựng công trình Tuyến đường nội bộ số 2 và Tuyến đường nội bộ số 4 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Lai Vu. 
Gói thầu Thi công xây dựng công trình Tuyến đường nội bộ số 2 và Tuyến đường nội bộ số 4 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Lai Vu. Ảnh: Tường Lâm
Gói thầu Thi công xây dựng công trình Tuyến đường nội bộ số 2 và Tuyến đường nội bộ số 4 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Lai Vu. Ảnh: Tường Lâm

Nhà thầu cho rằng, lý do nhà thầu bị loại là không thỏa đáng. Song, bên mời thầu đã đưa ra những lý lẽ thuyết phục cho quyết định của mình.

Phân công công việc trong liên danh

Liên danh Công ty CP Thương mại Trường Phú - Công ty CP Xây dựng và Thương mại Hoàng Kim (gọi tắt là Liên danh Trường Phú - Hoàng Kim) tham dự gói thầu nêu trên. Gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Theo thỏa thuận liên danh, Nhà thầu Trường Phú sẽ đảm nhận 30% công việc so với giá dự thầu, Nhà thầu Hoàng Kim sẽ đảm nhận 70% công việc.

Đại diện Nhà thầu Trường Phú cho rằng, Công ty CP Sơn Thành (đơn vị tư vấn của chủ đầu tư Công ty TNHH MTV Khu công nghiệp Lai Vu) chấm thầu đưa ra tiêu chí nhà thầu đứng đầu liên danh chưa thực hiện hợp đồng thi công xây dựng công trình có hạng mục đường bê tông nhựa, thoát nước (tương tự gói thầu này). Do đó, Liên danh nhà thầu không đáp ứng yêu cầu theo tiêu chí đánh giá trong HSMT.

Không thấy thỏa đáng với lý do bị loại, Nhà thầu Trường Phú cho rằng, trong Liên danh Trường Phú - Hoàng Kim luôn có sự hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thi công, nếu trúng thầu, Nhà thầu Trường Phú chỉ thực hiện một phần nhỏ khối lượng gói thầu trên. Trong khi đó, năng lực của Nhà thầu Hoàng Kim hoàn toàn có thể đáp ứng được hạng mục đường bê tông nhựa, thoát nước. Do đó, nhà thầu này yêu cầu phúc tra lại HSDT của mình. 

Bên mời thầu nói gì?

Làm rõ kiến nghị của nhà thầu, ông Tuấn, Trưởng phòng dự án của Công ty CP Sơn Thành, cho biết, đơn vị tư vấn chấm thầu dựa  vào những tiêu chí đã đưa ra trong HSMT nên kiến nghị của nhà thầu là không có cơ sở.

Theo ông Tuấn, trong phần Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực tài chính và kinh nghiệm có yêu cầu, nhà thầu phải có số lượng tối thiểu các hợp đồng có tính chất tương tự mà nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn (>=80% khối lượng theo hợp đồng) với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc liên danh) hoặc nhà thầu phụ. Số lượng hợp đồng thi công xây dựng công trình có hạng mục đường bê tông nhựa, thoát nước là 1 hợp đồng có giá trị tối thiểu 5 tỷ đồng.

Theo hướng dẫn tại Mục 2 Chương III của Mẫu số 01 Mẫu HSMT xây lắp áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT, đối với nhà thầu liên danh thì năng lực, kinh nghiệm được xác định bằng tổng năng lực, kinh nghiệm của các thành viên liên danh, song phải bảo đảm từng thành viên liên danh đáp ứng năng lực, kinh nghiệm đối với phần việc mà thành viên đó đảm nhận trong liên danh; nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh không đáp ứng về năng lực, kinh nghiệm thì nhà thầu liên danh được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu.

Ông Tuấn chỉ rõ, trong Bảng Phụ lục phân chia khối lượng thực hiện của Liên danh Trường Phú - Hoàng Kim, Nhà thầu Trường Phú đều tham gia 30% khối lượng của tất cả các hạng mục nền, mặt đường; block hè phố, rãnh tam giác; phòng hộ, báo hiệu và an toàn giao thông; thoát nước mưa. “Như vậy, nếu theo phần phân chia khối lượng thực hiện thì Nhà thầu Trường Phú cũng phải cung cấp hợp đồng tương tự thi công xây dựng công trình có hạng mục đường bê tông nhựa, thoát nước thì mới đáp ứng đúng tiêu chí của HSMT đã đưa ra. Vì Nhà thầu Trường Phú không đáp ứng tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm nên Liên danh nhà thầu được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu” – ông Tuấn phân tích.

Theo một chuyên gia đấu thầu, đối với nhà thầu liên danh, việc đánh giá năng lực về tài chính và kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự căn cứ theo phần công việc từng thành viên đảm nhận trong liên danh; còn đối với năng lực về kỹ thuật thì đánh giá cho cả nhà thầu liên danh mà không căn cứ theo tỷ lệ công việc phân chia trong liên danh. Do đó, việc BMT đánh giá Nhà thầu Trường Phú không chứng minh được năng lực, kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự theo tỷ lệ 30% khối lượng công việc mà nhà thầu này đảm nhận trong liên danh là có cơ sở và thực hiện đúng theo yêu cầu tại HSMT. 

Nhóm phóng viên