Đấu thầu tại huyện Thông Nông (Cao Bằng): Loại nhà thầu vì lý do không chính đáng

(BĐT) - Trong quá trình tham gia dự thầu qua mạng Gói thầu Xây lắp công trình đường dây 0,4 kV Cốc Khuyết, xã Đa Thông, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng, Công ty CP Hồng Sơn cho rằng, nhà thầu này có giá dự thầu thấp nhất nhưng không được lựa chọn vì lý do không thỏa đáng, Bên mời thầu này đã quyết định chọn nhà thầu trái với quy định về đấu thầu.
Gói thầu Xây lắp công trình đường dây 0,4 kV Cốc Khuyết, xã Đa Thông, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng có giá gói thầu là 3.847.914.000 đồng
Gói thầu Xây lắp công trình đường dây 0,4 kV Cốc Khuyết, xã Đa Thông, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng có giá gói thầu là 3.847.914.000 đồng

Thiếu cam kết về bảo lãnh dự thầu

Ngày 11/9/2018, Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng (QLDAĐT&XD) huyện Thông Nông mời thầu qua mạng Gói thầu Xây lắp công trình đường dây 0,4 kV Cốc Khuyết, xã Đa Thông, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng. Gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh trong nước, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Đây là gói thầu chỉ dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp siêu nhỏ, nhỏ tham gia đấu thầu, giá gói thầu là 3,84 tỷ đồng. Có 2 nhà thầu dự thầu là Công ty CP Hồng Sơn và Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Mạnh Giang.

Ngày 4/10, Công ty CP Hồng Sơn nhận được báo cáo của Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Cao Bằng đánh giá về tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu (E-HSDT). Theo đó, nhà thầu này không đạt yêu cầu của hồ sơ mời thầu (E-HSMT) do thư bảo đảm dự thầu không có đầy đủ nội dung theo Khoản b Điều 17.3 Chương I - Chỉ dẫn nhà thầu. Tức là, bảo lãnh dự thầu của Công ty CP Hồng Sơn không có nội dung “nhà thầu vi phạm pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại Điểm d Mục 30.1 E-CDNT”.

Ngày 5/10, Công ty CP Hồng Sơn đã có văn bản kiến nghị gửi đến Ban QLDAĐT&XD huyện Thông Nông. Cùng ngày, Ban đã có văn bản phúc đáp kiến nghị của Nhà thầu.

Theo Ban QLDAĐT&XD huyện Thông Nông, E-HSMT quy định: Bảo đảm dự thầu được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp: có giá trị thấp hơn, thời gian hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu, không đúng tên bên mời thầu, không có chữ ký hợp lệ hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho bên mời thầu.

E-HSMT nêu: “Nhà thầu vi phạm pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại Điểm d Mục 30.1 E-CDNT” là một trong những trường hợp dẫn đến việc nhà thầu không được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu nếu nhà thầu vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu.

Do bảo lãnh dự thầu của Công ty CP Hồng Sơn không có nội dung này, nên Ban QLDAĐT&XD huyện Thông Nông nhấn mạnh, Bên mời thầu sẽ không thể tịch thu được bảo đảm dự thầu của Nhà thầu khi Nhà thầu vi phạm pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu. Bên mời thầu cho rằng: “Thư bảo lãnh dự thầu của Công ty CP Hồng Sơn gây bất lợi cho Bên mời thầu, do đó thư bảo lãnh này được đánh giá là không hợp lệ”.

Ban QLDAĐT&XD huyện Thông Nông cũng cho rằng, bảo đảm dự thầu không phải là tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu, do đó bảo đảm dự thầu không phải là tài liệu được bổ sung, làm rõ. 

Phớt lờ hướng dẫn thực hiện pháp luật

Cho rằng đánh giá của Bên mời thầu là không thỏa đáng, Công ty CP Hồng Sơn tiếp tục gửi văn bản hỏi Văn phòng Chính phủ để được hướng dẫn pháp luật. Văn phòng Chính phủ đã chuyển văn bản đến Bộ KH&ĐT để xem xét, xử lý và trả lời Nhà thầu theo thẩm quyền.

Theo quan điểm hướng dẫn thực hiện pháp luật về đấu thầu, Bộ KH&ĐT cho rằng, bảo lãnh dự thầu của Nhà thầu thiếu nội dung “nhà thầu vi phạm pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại Điểm d Mục 30.1 E-CDNT” không thuộc các trường hợp bảo đảm dự thầu không hợp lệ và không phải là lý do để loại nhà thầu.

Theo Bộ KH&ĐT, Bên mời thầu cần yêu cầu Nhà thầu bổ sung cam kết của tổ chức phát hành thư bảo lãnh dự thầu về việc Bên mời thầu sẽ tịch thu được bảo lãnh dự thầu khi nhà thầu vi phạm quy định của pháp luật đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu.

Ngay khi nhận được phúc đáp của Bộ KH&ĐT, Công ty CP Hồng Sơn cũng đã gửi nội dung hướng dẫn thực hiện pháp luật về đấu thầu tới Ban QLDAĐT&XD huyện Thông Nông. Tuy nhiên, ngày 13/11/2018, Ban QLDAĐT&XD huyện Thông Nông có thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu nêu trên. Công ty CP Hồng Sơn vẫn không được lựa chọn với lý do bảo đảm dự thầu không hợp lệ.

Theo một chuyên gia về đấu thầu, nội dung này đã có trong hướng dẫn thực hiện pháp luật về đấu thầu của Bộ KH&ĐT, chủ đầu tư/bên mời thầu nên tham khảo văn bản này để có quyết định chính xác và phù hợp với quy định về đấu thầu. Trong trường hợp chủ đầu tư/bên mời thầu vẫn bảo lưu quan điểm của mình, nhà thầu không đồng ý với kết quả lựa chọn thì nhà thầu có quyền kiến nghị lên cấp có thẩm quyền cao hơn. Chủ đầu tư/bên mời thầu sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật với quyết định lựa chọn nhà thầu của mình.

Trần Kiên