Đấu thầu tại Ban quản lý dự án LIFSAP TP.HCM: Nhà thầu không phục!

(BĐT) - Nhà thầu đã nhiều lần làm rõ hồ sơ dự thầu (HSDT) và 3 lần kiến nghị kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Nâng cấp khu bán thực phẩm tươi sống chợ đầu mối Bình Điền, đại lộ Nguyễn Văn Linh, khu phố 6, phường 7, Quận 8, TP.HCM (gọi tắt là Gói thầu nâng cấp chợ Bình Điền). 
Có 4 nhà thầu đã tham gia nộp HSDT Gói thầu Nâng cấp khu bán thực phẩm tươi sống chợ đầu mối Bình Điền, TP.HCM
Có 4 nhà thầu đã tham gia nộp HSDT Gói thầu Nâng cấp khu bán thực phẩm tươi sống chợ đầu mối Bình Điền, TP.HCM

Tuy nhiên, cách đánh giá HSDT và  trả lời về kết quả lựa chọn nhà thầu của Ban Quản lý dự án LIFSAP TP.HCM (Bên mời thầu) vẫn khiến Liên danh nhà thầu Poliland - Trường An không tâm phục, khẩu phục.

Bên mời thầu liên tục làm khó nhà thầu?

Gói thầu nâng cấp chợ Bình Điền sử dụng khoản vay bổ sung Dự án Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm của Ngân hàng Thế giới, được đấu thầu rộng rãi trong nước, do Ban Quản lý dự án LIFSAP TP.HCM mời thầu.

Có 4 nhà thầu đã tham gia nộp HSDT gói thầu trên gồm: Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Bảo Kiến An và Công ty CP Đầu tư DNC, Công ty TNHH TMDV Mỹ Phú, Liên danh Công ty CP Poliland và Trường An, Công ty CP Tư vấn Thiết kế xây dựng. Giá dự thầu của 4 nhà thầu dao động từ 20.169 đến 22.500 triệu đồng. Tại Lễ mở thầu, duy nhất chỉ có Liên danh Poliland - Trường An có thư giảm giá 1 tỷ đồng và giá dự thầu sau giảm giá của nhà thầu này là thấp nhất: 19.245 triệu đồng.

Trong quá trình đánh giá HSDT, Bên mời thầu đã yêu cầu Nhà thầu liên danh Poliland - Trường An làm rõ nhiều nội dung trong HSDT. Tuy nhiên, Nhà thầu cho rằng những đánh giá của Bên mời thầu đối với HSDT của Nhà thầu là không hợp lý, thiếu thuyết phục và liên tục làm khó Nhà thầu. Chẳng hạn, Bên mời thầu có Văn bản số 235/LIFSAP đề ngày 19/10/2017 yêu cầu Nhà thầu làm rõ nhưng trên thực tế, đến ngày 23/10/2017 Nhà thầu mới nhận được qua email. Tuy nhiên, Bên mời thầu lại yêu cầu Nhà thầu phải hoàn tất trước ngày 24/10/2017, vì thế thời gian bổ sung, làm rõ chỉ là 1 ngày.

Bên cạnh đó, Bên mời thầu không đưa ra nội dung yêu cầu Nhà thầu bổ sung biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình tương tự, trong khi các hóa đơn Nhà thầu xuất ra đã đủ chứng minh Nhà thầu hoàn thành phần lớn công trình tương tự. Nhà thầu cũng đã nộp biên bản nghiệm thu có chữ ký của chỉ huy trưởng công trường, quyết định thành lập ban chỉ huy công trường, hợp đồng lao động…, song Ban Quản lý dự án LIFSAP TP.HCM vẫn kết luận Nhà thầu không bổ sung tài liệu theo yêu cầu. 

3 lần kiến nghị vẫn bất bình

Trong quá trình đánh giá HSDT, Bên mời thầu đã yêu cầu Nhà thầu làm rõ nhiều nội dung trong HSDT. Tuy nhiên, nhà thầu cho rằng những đánh giá của Bên mời thầu đối với HSDT của Nhà thầu là không hợp lý, thiếu thuyết phục.
Sau khi Ban Quản lý dự án LIFSAP TP.HCM thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu nói trên, Liên danh nhà thầu Poliland - Trường An đã 3 lần gửi văn bản kiến nghị tới Bên mời thầu phản đối kết quả lựa chọn nhà thầu. Trong các lần trao đổi làm rõ HSDT cũng như trả lời kiến nghị của Nhà thầu, Bên mời thầu đã không trả lời vào các nội dung kiến nghị của Nhà thầu, mà chỉ biện minh một cách thiếu thuyết phục.

Một cán bộ của Bên mời thầu cho biết, ở cả 3 lần kiến nghị của Nhà thầu, Ban đều có văn bản trả lời cụ thể. Việc đánh giá, xét thầu của Ban đều căn cứ vào yêu cầu của HSMT, các nội dung khác hoặc trái ngược so với yêu cầu của HSMT được hiểu là không đáp ứng yêu cầu. Bên mời thầu đã gửi báo cáo đánh giá HSDT tới Ban Quản lý dự án  LIFSAP Trung ương, Ngân hàng Thế giới xem xét đánh giá độc lập trước khi Chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định. Vì thế, ý kiến của Nhà thầu về việc Ban cố ý trình bày thiếu công bằng, làm sai lệch đánh giá của Ngân hàng Thế giới và của các cơ quan giám sát trong báo cáo đánh giá HSDT là hoàn toàn không có cơ sở.

Trao đổi với phóng viên Báo Đấu thầu, đại diện Nhà thầu Poliland - Trường An cho rằng, giá dự thầu của nhà thầu này là cạnh tranh nhất. Tuy nhiên, Ban Quản lý dự án LIFSAP TP.HCM đưa ra cách thức giá đánh giá đối với gói thầu xây lắp để “quy” giá đánh giá của Nhà thầu cao hơn giá đánh giá của nhà thầu trúng thầu (Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Bảo Kiến An và Công ty CP Đầu tư DNC) là không hợp lý, là chiêu thức để loại Nhà thầu. Điều đáng ngạc nhiên, giá trao hợp đồng cho nhà thầu trúng thầu vẫn đúng bằng giá dự thầu của Liên danh nhà thầu này tại Lễ mở thầu (20.169 triệu đồng), trong khi giá dự thầu của Liên danh Poliland - Trường An chỉ 19.245 triệu đồng.   

Tuấn Dũng