Đấu thầu giúp nâng cao hiệu quả đầu tư sử dụng vốn nhà nước

Đó là đánh giá của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Lê Trọng Quảng về hiệu quả của công tác đấu thầu trên địa bàn Tỉnh trong thời gian qua.

Đó là đánh giá của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Lê Trọng Quảng về hiệu quả của công tác đấu thầu trên địa bàn Tỉnh trong thời gian qua. 

Ông Nguyễn Trọng Quảng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu: Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 có nhiều điểm ưu việt hơn, việc đấu thầu công khai minh bạch hơn, tính cạnh tranh trong đấu thầu cũng quyết liệt hơn, chất lượng thực hiện các gói thầu được nâng lên. Các nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ có nhiều cơ hội trúng thầu, tạo hiệu ứng tốt trong việc phát triển kinh tế - xã hội nói chung của Tỉnh.

Theo ông Lê Trọng Quảng, công tác đấu thầu đã giúp lựa chọn được những nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm để thực hiện các gói thầu, giúp công tác đầu tư, sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu đạt hiệu quả cao hơn. Cũng qua đấu thầu, uy tín, năng lực và kinh nghiệm của các nhà thầu trên địa bàn Tỉnh từng bước được nâng cao. Đồng thời, thông qua các hoạt động đấu thầu đã tiết kiệm cho ngân sách được nhiều tỷ đồng, tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương, góp phần không nhỏ trong công tác xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh, nâng cao chất lượng cuộc sống. 

 

Lãnh đạo UBND tỉnh Lai Châu cho biết thêm, việc tiếp tục phân cấp cho các chủ đầu tư trong công tác lựa chọn nhà thầu đã giảm bớt đáng kể được thời gian và các thủ tục hành chính khi thực hiện đấu thầu... 

 

Tuy nhiên, do hạ tầng giao thông đi lại trong Tỉnh còn rất nhiều khó khăn, nên việc phổ biến, quán triệt thực hiện Luật Đấu thầu và Nghị định, văn bản hướng dẫn về công tác đấu thầu đôi khi còn chưa kịp thời. Năng lực của một bộ phận cán bộ làm công tác đấu thầu ở các địa phương còn hạn chế, nên chất lượng của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu chưa cao, làm giảm tính cạnh tranh trong công tác đấu thầu.

Nguyệt Minh

ngocthanh