Đấu giá Kinh Bắc trúng thầu xong xin hủy hợp đồng

(BĐT) - Ngày 26/9/2018, Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4) thuộc Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia đã có văn bản thông báo thông tin nhà thầu vi phạm trong đấu thầu. 
Thống kê từ cơ sở dữ liệu của Báo Đấu thầu cho thấy từ năm 2016 đến nay, Công ty CP Đấu giá Kinh Bắc trúng 6 gói thầu lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá thanh lý tài sản
Thống kê từ cơ sở dữ liệu của Báo Đấu thầu cho thấy từ năm 2016 đến nay, Công ty CP Đấu giá Kinh Bắc trúng 6 gói thầu lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá thanh lý tài sản

Theo đó, Công ty CP Đấu giá Kinh Bắc đã vi phạm hợp đồng không còn năng lực thực hiện Hợp đồng số 01 ký ngày 6/9/2018 thuộc Gói thầu Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá thanh lý lô tài sản, vật tư thiết bị (VTTB) hư hỏng kém phẩm chất của PTC4 năm 2018.

Trước đó, theo thông tin được PTC4 cung cấp trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, tại Quyết định phê duyệt số 10176/QĐ-PTC4 ngày 31/8/2018, PTC4 đã lựa chọn Công ty CP Đấu giá Kinh Bắc trúng gói thầu nêu trên. Công ty CP Đấu giá Kinh Bắc trúng thầu thông qua đấu thầu rộng rãi trong nước. Theo Quyết định phê duyệt số 10176/QĐ-PTC4, nhà thầu trúng thầu sẽ thực hiện hợp đồng trong 15 ngày, loại hợp đồng trọn gói.

Tuy nhiên, sau khi ký hợp đồng, ngày 11/9/2018, Công ty CP Đấu giá Kinh Bắc đã có văn bản đề nghị PTC4 điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng. Và vào ngày 13/9/2018, PTC4 đã có văn bản phản hồi, yêu cầu Công ty CP Đấu giá Kinh Bắc thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký, không điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng.

Tiếp đó, ngày 17/9/2018, Công ty CP Đấu giá Kinh Bắc đã có văn bản gửi PTC4 về việc dừng thực hiện hợp đồng. Tại văn bản này, Công ty CP Đấu giá Kinh Bắc cho biết, theo Điều 3 Hợp đồng số 1, thời gian thực hiện hợp đồng là 15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng (6/9/2018) nên đến thời điểm hiện tại (ngày 17/9/2018) không đủ thời gian để Công ty thực hiện tổ chức đấu giá lô tài sản cố định và vật tư thiết bị hư hỏng kém phẩm chất không cần dùng theo quy định tại hợp đồng đã ký kết. Do đó, Công ty CP Đấu giá Kinh Bắc đề nghị PTC4 dừng thực hiện Hợp đồng số 1.

Đến ngày 25/9/2018, PTC4 đã có văn bản thông báo chấm dứt hợp đồng với Công ty CP Đấu giá Kinh Bắc. PTC4 cho biết, đơn vị này buộc phải chấp nhận đề nghị của nhà thầu Công ty CP Đấu giá Kinh Bắc về việc dừng thực hiện Hợp đồng số 01 vì đến ngày 25/9 Nhà thầu vẫn chưa thực hiện hợp đồng.

Với việc hủy hợp đồng nêu trên, PTC4 cho biết sẽ tổ chức đấu thầu lại để lựa chọn nhà thầu thay thế Công ty CP Đấu giá Kinh Bắc thực hiện Gói thầu.

Công ty CP Đấu giá Kinh Bắc có địa chỉ tại phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Vào tháng 10/2017, thông qua đấu thầu rộng rãi trong nước, Công ty CP Đấu giá Kinh Bắc từng được PTC4 lựa chọn trúng thầu thực hiện Gói thầu Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá thanh lý lô tài sản, VTTB hư hỏng, kém phẩm chất của PTC4 năm 2017. Thời gian thực hiện hợp đồng là 15 ngày, áp dụng loại hợp đồng trọn gói.

Thống kê từ cơ sở dữ liệu của Báo Đấu thầu cho thấy, từ năm 2016 đến nay, Công ty CP Đấu giá Kinh Bắc từng trúng 6 gói thầu lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá thanh lý tài sản. Ngoài PTC4, Công ty CP Đấu giá Kinh Bắc từng trúng thầu tại các bên mời thầu khác, gồm: Công ty Điện lực Đông Anh - Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội; Công ty Truyền tải điện 2 - Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia; Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc - Chi nhánh Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia.

Thùy Dương