Đắk Lắk hạn chế chỉ định thầu trong năm 2013

Theo Sở KH&ĐT tỉnh Đắk Lắk, thông qua đấu thầu rộng rãi, năm 2012 Tỉnh tiết kiệm được 10.930 triệu đồng, đạt 0,926%. Kết quả này chưa cao. Bên cạnh đó, hình thức lựa chọn nhà thầu được áp dụng là chỉ định thầu chưa tiết kiệm nhiều trong quá trình thương thảo...

Theo Sở KH&ĐT tỉnh Đắk Lắk, thông qua đấu thầu rộng rãi, năm 2012 Tỉnh tiết kiệm được 10.930 triệu đồng, đạt 0,926%. Kết quả này chưa cao. Bên cạnh đó, hình thức lựa chọn nhà thầu được áp dụng là chỉ định thầu chưa tiết kiệm nhiều trong quá trình thương thảo, chỉ tiết kiệm được 3.360 triệu đồng, đạt 0,583%, thấp hơn nhiều so với đấu thầu rộng rãi nhưng lại được nhiều đơn vị lựa chọn áp dụng. Đây được xem là một trong những hạn chế mà Đắk Lắk xác định cần khắc phục trong năm 2013.

IMG

                                                                                          Ảnh minh họa: LTT

Cũng theo báo cáo của Sở KH&ĐT tỉnh Đắk Lắk, trong năm 2012 Tỉnh đã tổ chức thanh tra, kiểm tra 3 chủ đầu tư với 19 dự án. Kết quả, đối với các gói thầu về tư vấn xây dựng (khảo sát; lập dự án/báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình; thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán; lập hồ sơ mời thầu; đánh giá hồ sơ dự thầu; giám sát thi công) của tất cả 19 công trình đều áp dụng hình thức chỉ định thầu tư vấn. 

 

Sở KH&ĐT Đắk Lắk cho biết, các gói thầu trên địa bàn Tỉnh đều có Hồ sơ mời thầu đầy đủ nội dung theo quy định của Bộ KH&ĐT; có thông báo mời thầu của chủ đầu tư trên Báo Đấu thầu 3 kỳ liên tiếp.

Qua quá trình kiểm tra, thanh tra nhận thấy, về cơ bản chủ đầu tư tuân thủ đúng quy trình chỉ định thầu. Tuy nhiên, Sở KH&ĐT tỉnh Đắk Lắk cũng cho biết, vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Tại một số gói thầu, qua quá trình kiểm tra phát hiện bên mời thầu và tổ chuyên gia đánh giá hồ sơ đề xuất còn thiếu trách nhiệm, chưa xem xét kỹ về năng lực, kinh nghiệm và tài chính giữa hồ sơ đề xuất/hồ sơ dự thầu xây lắp so với các tiêu chí đã nêu trong hồ sơ mời thầu/hồ sơ yêu cầu.

 

Phần lớn các quyết định phê duyệt chỉ định thầu các gói thầu tư vấn xây dựng và chỉ định thầu xây lắp xây dựng công trình thường không đầy đủ nội dung theo quy định, thiếu thời gian thực hiện và hình thức hợp đồng. Có trường hợp chủ đầu tư phê duyệt giá trị trúng thầu vượt giá dự toán được duyệt.

Hồng Vân

admin