Công ty Ấn Độ giới thiệu về đấu thầu điện tử

Dự án Ứng dụng thương mại điện tử trong mua sắm chính phủ của Việt Nam sẽ được triển khai theo hình thức đối tác công – tư (PPP). Bộ giải pháp đấu thầu điện tử (ĐTĐT) của Công ty E-Procurement Technologies Limited (Ấn Độ) có thể là tham khảo hữu ích cho các công ty công nghệ của Việt Nam - những nhà đầu tư tiềm năng, đang quan tâm đến Dự án.

Dự án Ứng dụng thương mại điện tử trong mua sắm chính phủ của Việt Nam sẽ được triển khai theo hình thức đối tác công – tư (PPP). Bộ giải pháp đấu thầu điện tử (ĐTĐT) của Công ty E-Procurement Technologies Limited (Ấn Độ) có thể là tham khảo hữu ích cho các công ty công nghệ của Việt Nam - những nhà đầu tư tiềm năng, đang quan tâm đến Dự án. 

IMG

Với nền CNTT tiên tiến giúp Ấn Độ có lợi thế về đấu thầu điện tử                        

Ảnh: Suyati.com (N.Tâm st)

Giới thiệu Bộ giải pháp ĐTĐT

 

Công ty E-Procurement Technologies Limited mới đây đã giới thiệu về bộ giải pháp ĐTĐT của Công ty đến đại diện Cục Quản lý đấu thầu (Bộ KH&ĐT) và nhiều nhà đầu tư tiềm năng của dự án Ứng dụng thương mại điện tử trong mua sắm chính phủ. Theo đại diện Công ty E-Procurement Technologies Limited, bộ giải pháp ĐTĐT của Công ty đã được áp dụng ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có Ấn Độ, Bangladesh, nhiều tổ chức của châu Âu... 

 

Bộ giải pháp ĐTĐT của Công ty được thiết kế đáp ứng khoảng 80% tiêu chuẩn pháp lý chung về đấu thầu trên thế giới, như tiêu chuẩn của Liên minh châu Âu (EU), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Ngân hàng Thế giới (WB), mỗi nước khi áp dụng chỉ cần thay đổi, bổ sung khoảng 20% quy định pháp lý của quốc gia sở tại. 

 

Bộ giải pháp này xử lý được gần như tất cả các công việc trong quy trình đấu thầu, từ lập kế hoạch đấu thầu, tiến hành đấu thầu, đến thanh toán, quản lý hợp đồng... Bộ giải pháp cũng thiết kế các mẫu hồ sơ, khi đấu thầu, chỉ cần điền thêm một số thông tin vào mẫu để hoàn thiện. 

 

Đại diện Công ty E-Procurement Technologies Limited cho biết, một đặc điểm nổi bật của bộ giải pháp ĐTĐT của Công ty là các khoản tiền như: tiền mua hồ sơ mời thầu (HSMT), bảo lãnh dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng thay vì gửi cho từng đơn vị bên mời thầu, thì khi ứng dụng bộ giải pháp này có thể gửi trực tiếp vào các tài khoản chung. Ví dụ như ở Bangladesh, các khoản tiền này sẽ trả chung vào một tài khoản do Chính phủ quản lý. 

 

Bên cạnh đó, bộ giải pháp lưu cơ sở dữ liệu về tất cả các nhà thầu đã đăng ký, nhà thầu nào vi phạm sẽ không tham gia đấu thầu được đối với tất cả các gói thầu trên Hệ thống. Khi áp dụng bộ giải pháp này, việc thống kê mua sắm của Chính phủ mỗi năm cũng rất dễ dàng.

 

Đôi nét về hệ thống ĐTĐT của Ấn Độ và Bangladesh

 

Hệ thống ĐTĐT của Bangladesh được triển khai từ tháng 3/2012. WB đã tài trợ cho Chính phủ Bangladesh mua bản quyền bộ giải pháp ĐTĐT của Công ty E-Procurement Technologies Limited và xây dựng thành hệ thống dùng riêng cho quốc gia. Mỗi nhà thầu đóng 100 USD/năm để sử dụng các dịch vụ của hệ thống, một phần khoản tiền này sẽ trả cho phí xây dựng hệ thống, một phần để duy trì hệ thống. Bên mời thầu không phải trả bất kì khoản phí nào. 

 

Hiện đã có 320 bên mời thầu tham gia trên hệ thống ĐTĐT của Chính phủ Bangladesh. Theo quy định của Chính phủ Bangladesh, tất cả các gói thầu trên 25.000 USD phải thực hiện ĐTĐT, dưới mức này thì tùy chọn có áp dụng hay không. Mỗi năm, Bangladesh có khoảng 50.000 gói thầu tổ chức đấu thầu, từ tháng 3/2012 đến nay có khoảng 2.000 gói thầu ĐTĐT, chiếm số lượng không lớn, nhưng giá trị mua sắm chiếm đến 40% tổng giá trị đấu thầu vì đây đều là các gói thầu giá trị lớn. 

 

Tại Ấn Độ, mỗi năm có 25% gói thầu thực hiện ĐTĐT. Mỗi bang có quyền tự chủ quyết định có ĐTĐT hay không. Hệ thống ĐTĐT tại Ấn Độ được xây dựng theo hình thức Chính phủ mua dịch vụ của nhà đầu tư, sau đó Chính phủ quản lý vận hành Hệ thống ĐTĐT và chi phí xây dựng hệ thống sẽ được trả dần theo từng gói thầu với tỷ lệ phần trăm đã thỏa thuận...

Cao Dung

ngocthanh