Cố tình từ chối tiếp nhận HSDT

(BĐT) - Trong thời gian qua, có nhiều kiến nghị của nhà thầu gửi đến Báo Đấu thầu liên quan đến chuyện bên mời thầu không tiếp nhận hồ sơ dự thầu/hồ sơ đề xuất (HSDT/HSĐX) của nhà thầu.
Ảnh chỉ mang tính minh họa.
Ảnh chỉ mang tính minh họa.

Đặc biệt, nhiều kiến nghị gửi đến Báo Đấu thầu cho biết, vì nhiều lý do, các nhà thầu không thể mua được HSMT/HSYC trực tiếp từ bên mời thầu, song trước thời điểm đóng thầu nhà thầu sẵn sàng nộp khoản tiền tương đương với giá bán HSMT/HSYC để được nộp HSDT/HSĐX, nhưng bị bên mời thầu nhất quyết khước từ.

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 14 Khoản 3 Điểm d) đã quy định rõ: Bên mời thầu phải tiếp nhận HSDT của tất cả các nhà thầu nộp HSDT trước thời điểm đóng thầu, kể cả trường hợp nhà thầu tham dự thầu chưa mua hoặc chưa nhận HSMT trực tiếp từ bên mời thầu. Trường hợp chưa mua HSMT thì nhà thầu phải trả cho bên mời thầu một khoản tiền bằng giá bán HSMT trước khi HSDT được tiếp nhận.

Việc bên mời thầu không tiếp nhận HSDT/HSĐX của nhà thầu nộp trước thời điểm đóng thầu với lý do nhà thầu không mua HSMT/HSYC là không phù hợp với quy định nêu trên. Nếu nhà thầu trả cho bên mời thầu một khoản tiền bằng giá bán HSMT/HSYC thì bên mời thầu phải tiếp nhận HSDT/HSĐX của nhà thầu nộp trước thời điểm đóng thầu.

Tuy nhiên, tại sao quyền lợi chính đáng của nhà thầu trong trường hợp này lại không được bên mời thầu đáp ứng? Trong các văn bản kiến nghị, nhà thầu đều thông tin, bên mời thầu bắt buộc nhà thầu phải có trong danh sách mua HSMT/HSYC mới được nộp HSDT/HSĐX. Nhiều bên mời thầu lại hướng dẫn nhà thầu đi lòng vòng tìm người thu tiền để quá thời điểm đóng thầu. Một biểu hiện khác là, khi nhà thầu mang HSDT/HSĐX đến để nộp thì được bên mời thầu công bố địa chỉ thu tiền ở chỗ khác…

Bà Phạm Minh Yến, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu thuộc Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, dù với bất kỳ lý do nào, việc không tiếp nhận HSDT/HSĐX của nhà thầu trước thời điểm đóng thầu là cản trở, gây khó dễ cho nhà thầu khi dự thầu.

Bà Phạm Minh Yến cũng cho rằng, chính vì quá nhiều cản trở đối với nhà thầu trong quá trình tiếp cận HSMT/HSYC nên trong thời gian qua đã có nhiều điều chỉnh, đổi mới trong các quy định về đấu thầu để bảo đảm quyền lợi cho nhà thầu. “Chúng ta hướng tới việc thực thi pháp luật về đấu thầu để tạo ra một môi trường minh bạch, cạnh tranh, công bằng và hiệu quả. Điều này chỉ thực sự đi vào cuộc sống nếu mỗi chủ đầu tư/bên mời thầu coi trọng quyền lợi chính đáng của nhà thầu khi dự thầu. Việc tiếp cận HSMT/HSYC, nộp HSDT/HSĐX phải được rộng rãi và thuận lợi với mọi nhà thầu. Chính vì vậy, cần có chế tài nghiêm với những bên mời thầu cố tình làm khó nhà thầu, cố tình hiểu sai hướng dẫn thực hiện Luật Đấu thầu, cụ thể là việc từ chối tiếp nhận HSDT/HSĐX của nhà thầu”, bà Yến bình luận.

Hải An