Cơ hội cho nhà thầu tại Dự án Bệnh viện Sản - Nhi An Giang

(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và khu vực phát triển đô thị tỉnh An Giang vừa thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Đầu tư Bệnh viện Sản - Nhi An Giang, giai đoạn I khối sản 200 giường với 63 gói thầu lựa chọn nhà thầu theo các hình thức khác nhau. Chủ đầu tư Dự án là Bệnh viện Sản - Nhi An Giang.
Cơ hội cho nhà thầu tại Dự án Bệnh viện Sản - Nhi An Giang

Theo kế hoạch công bố, Dự án có tổng vốn đầu tư trên 265 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh An Giang với 63 gói thầu (từ gói thầu số 4 đến gói thầu số 66). Hình thức lựa chọn nhà thầu chủ yếu là chỉ định thầu, tiếp đó là đấu thầu rộng rãi và chào hàng cạnh tranh trong nước. Thời gian lựa chọn nhà thầu bắt đầu từ quý III/2017 đến quý I/2019.

Một số gói thầu có giá trị lớn thuộc Dự án như Gói thầu số 51: “Thi công xây dựng khối nhà chính + tháo dỡ công trình cũ + thử tĩnh” có giá gói thầu 106,8 tỷ đồng; Gói thầu số 56: “Hệ thống thiết bị y tế kèm theo xây lắp” có giá gói thầu 56 tỷ đồng;  Gói thầu số 52: “Thi công xây dựng hệ thống kỹ thuật trong nhà + hệ thống điều hoà không khí + máy phát điện dự phòng + cơ điện + PCCC” có giá gói thầu là 37 tỷ đồng…

Theo Bên mời thầu - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và khu vực phát triển đô thị tỉnh An Giang, Dự án Đầu tư Bệnh viện Sản - Nhi An Giang, giai đoạn I khối sản 200 giường được đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ bệnh nhân trên địa bàn tỉnh An Giang ngày một tốt hơn. Dự kiến, việc đầu tư Dự án sẽ gồm 3 giai đoạn. Sau khi thực hiện xong giai đoạn I, trong giai đoạn II sẽ thực hiện đầu tư khối Nhi và ở giai đoạn III sẽ kêu gọi đầu tư theo hình thức đối tác công tư để đáp ứng nhu cầu phục vụ bệnh nhân.

Trung Hiếu