Có 35 nhà thầu được lựa chọn thi công 130 cầu treo dân sinh

Thông tin từ Bộ Giao thông vận tải (GT VT) cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, đã có 35 nhà thầu được lựa chọn tham gia xây dựng cầu treo dân sinh và đang đồng loạt triển khai thi công 130 cầu treo,

Thông tin từ Bộ Giao thông vận tải (GT VT) cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, đã có 35 nhà thầu được lựa chọn tham gia xây dựng cầu treo dân sinh và đang đồng loạt triển khai thi công 130 cầu treo, phấn đấu trước Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 sẽ cơ bản hoàn thành 80 cầu, toàn bộ số cầu còn lại sẽ hoàn thành trước ngày 30/6/2015.

 

Để có thể triển khai ngay Đề án Xây dựng 186 cầu treo dân sinh bảo đảm an toàn giao thông vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn 28 tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên khi chưa được Chính phủ bố trí vốn, thời gian qua, Bộ GTVT đã có chủ trương lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng hệ thống cầu treo phục vụ dân sinh có đủ khả năng tài chính, ứng vốn trước (không tính lãi) để triển khai thực hiện và bảo đảm hoàn thành toàn bộ các tiểu dự án (186 cầu/28 tỉnh) trong thời gian 9 tháng, kể từ ngày hoàn chỉnh các thủ tục chuẩn bị đầu tư, đồng thời, phải bảo đảm chất lượng, an toàn trong thi công và khai thác, sử dụng.

 

Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT cũng đã có Nghị quyết về tăng số lượng nhà thầu xây lắp để đẩy mạnh công tác thi công, bảo đảm tiến độ hoàn thành các dự án theo đúng kế hoạch vào tháng 6/2015, kiên quyết thay thế những đơn vị triển khai, thực hiện chậm tiến độ.

 

Ngày 25/11/2014, Thủ tướng Chính phủ cũng đã đồng ý ứng trước nguồn ngân sách trung ương 400 tỷ đồng để thực hiện Đề án. Tuy nhiên, để có thêm nguồn kinh phí hoàn thành toàn bộ 186 cầu, thời gian tới, Bộ GTVT sẽ tiếp tục đề xuất Thủ tướng Chính phủ các phương án huy động vốn.

 

Bộ GTVT cũng cho biết, quá trình triển khai Đề án đã gặp không ít khó khăn về vốn, việc khảo sát thiết kế và triển khai thi công phải thực hiện với địa bàn rộng, phân tán trên các tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên xa xôi, hẻo lánh, tuy nhiên, với mục tiêu nhanh, hiệu quả, an toàn và tiết kiệm nhất, việc xây dựng các cầu treo dân sinh đang được chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện để bảo đảm hoàn thành các dự án trước ngày 30/6/2015.

Tuấn Dũng

ngocthanh