Chuẩn hóa quy trình thực hiện dự án PPP giao thông

(BĐT) - Bộ GTVT vừa sơ đồ hóa quy trình thực hiện dự án PPP lĩnh vực GTVT nhằm công khai, minh bạch và tạo thuận lợi cho nhà đầu tư trong quá trình thực hiện các dự án PPP ngành giao thông.

Theo đó, quy trình thực hiện các dự án PPP ngành giao thông sẽ triển khai tuần tự theo 9 bước: Xác định, sàng lọc và lập thứ tự ưu tiên các dự án PPP; Nghiên cứu khả thi; Quy trình đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư; Trước ngày có hiệu lực; Trước khi tiến hành thi công; Thi công xây dựng; Vận hành thử trước khi bàn giao; Vận hành; Chuyển giao.               

Bích Thảo