Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu nhà thầu

(BĐT) - Ngày 15/9, Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ (USTDA) và Cục Quản lý đấu thầu (cơ quan chủ Dự án Xây dựng Báo cáo nghiên cứu khả thi cho hệ thống cơ sở dữ liệu về nhà thầu - CPDS) ký kết thỏa thuận viện trợ 446.742 USD để tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về nhà thầu tại Việt Nam. 
USTDA tài trợ hơn 446.000 USD để lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về nhà thầu tại Việt Nam. Ảnh: Lê Tiên
USTDA tài trợ hơn 446.000 USD để lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về nhà thầu tại Việt Nam. Ảnh: Lê Tiên

Phóng viên Báo Đấu thầu đã phỏng vấn ông Nguyễn Đăng Trương, Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu (QLĐT) thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) về mục tiêu, định hướng và hiệu quả sử dụng khoản viện trợ này.

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đã được đưa vào vận hành từ năm 2009. Cục trưởng có đánh giá gì về quá trình vận hành hệ thống này?

Năm 2009, Bộ KH&ĐT, với sự trợ giúp của Chính phủ Hàn Quốc thông qua Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA), đã tiến hành xây dựng Hệ thống đấu thầu điện tử thử nghiệm tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn dựa trên Hệ thống mua sắm chính phủ điện tử của Hàn Quốc (KONEPS) được tối ưu hóa phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam. Từ năm 2009 đến năm 2015, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Bộ KH&ĐT đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện thí điểm đấu thầu qua mạng tại UBND TP. Hà Nội, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các cơ quan khác có nhu cầu.

Trên cơ sở Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC, đấu thầu qua mạng được triển khai chính thức trên phạm vi toàn quốc từ ngày 01/01/2016. Hiện nay đã có trên 9.200 bên mời thầu và gần 29.000 nhà thầu đăng ký vào Hệ thống, gần 3.800 gói thầu áp dụng đấu thầu qua mạng.

Để việc triển khai áp dụng đấu thầu qua mạng được nhất quán, xuyên suốt, đảm bảo sự phối hợp của các bộ ngành liên quan, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016 - 2025. Trên cơ sở đó, Bộ KH&ĐT đã thành lập Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia trực thuộc Cục QLĐT thực hiện nhiệm vụ xây dựng, quản lý và vận hành Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Hiện nay, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đang được vận hành bởi các nhà thầu trong nước có uy tín, năng lực cao, dưới sự quản lý, giám sát của Trung tâm này.

Ngoài ra, Cục Quản lý đấu thầu đang tổ chức lựa chọn nhà đầu tư xây dựng Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo mô hình đối tác công tư (PPP). Dự kiến đến năm 2018, Hệ thống mới sẽ đi vào hoạt động tích hợp nhiều tính năng hơn, kế thừa cơ sở dữ liệu của hệ thống hiện tại.

Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu nhà thầu - ảnh 1
Ông Nguyễn Đăng Trương
Dự án có ý nghĩa như thế nào trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia?

Việc xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi cho hệ thống cơ sở dữ liệu nhà thầu trong thời điểm hiện tại có ý nghĩa quan trọng, làm tiền đề để chuẩn hóa cơ sở dữ liệu của nhà thầu trên Hệ thống, đem lại nhiều lợi ích cho các bên liên quan từ cơ quan hoạch định chính sách, chủ đầu tư, nhà thầu cũng như người dân.

Theo đó, Hệ thống cơ sở dữ liệu nhà thầu sẽ giúp cơ quan quản lý nhà nước có bức tranh tổng thể, đồng thời nắm bắt đầy đủ các thông tin về năng lực của các nhà thầu, qua đó hỗ trợ cho việc ban hành chính sách phù hợp. Đối với chủ đầu tư, dữ liệu về nhà thầu góp phần đánh giá chính xác hơn về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu tham dự thầu, tiến tới giảm thiểu thủ tục hành chính, thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động đấu thầu. Đặc biệt, người dân có thể thông qua cơ sở dữ liệu của nhà thầu được công khai trên Hệ thống để thực hiện chức năng giám sát cộng đồng.

Ngoài ra, Hệ thống cơ sở dữ liệu nhà thầu có thể giúp các doanh nghiệp Việt Nam quảng bá trên thị trường quốc tế, đồng thời tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài tìm kiếm đối tác khi tham gia vào thị trường Việt Nam. 

Lễ ký hôm nay là kết quả hợp tác giữa Cục QLĐT với USTDA. Xin Cục trưởng cho biết một số điểm đáng chú ý trong quá trình hợp tác này?

Thông qua Chương trình Sáng kiến đấu thầu toàn cầu (GPI), USTDA đã tài trợ các khóa đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật để hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong việc thực hiện Luật Đấu thầu năm 2013, tập trung vào việc đạt được giá trị lớn hơn trong đấu thầu mua sắm công.

Từ nguồn tài trợ của USTDA, Cục QLĐT đã tổ chức thành công 3 hội thảo sáng kiến nhằm đạt hiệu quả trong đấu thầu trong năm 2014; tổ chức chuyến khảo sát, học tập kinh nghiệm về đấu thầu chuyên sâu tại Hoa Kỳ cho các cán bộ và chuyên gia cấp cao trong lĩnh vực đấu thầu của Việt Nam. Sau khi kết thúc đợt nghiên cứu, khảo sát, Bộ KH&ĐT đã cho phép Cục QLĐT tiếp tục phối hợp chặt chẽ với USTDA để triển khai các bước tiếp theo trong việc hỗ trợ xây dựng và thực thi chính sách, đặc biệt là việc triển khai xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về nhà thầu tại Việt Nam.

Về phía nhà tài trợ, USTDA đã thuê tư vấn độc lập tiến hành khảo sát, đánh giá các nội dung liên quan đến việc triển khai xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về nhà thầu tại Việt Nam. Trên cơ sở kết quả thực hiện của tư vấn, ngày 16/5/2016, USTDA có thông báo về việc tài trợ không hoàn lại cho việc thực hiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về nhà thầu tại Việt Nam với quy mô vốn tài trợ dự kiến là 446.742 USD. 

Xin Cục trưởng cho biết kế hoạch, lộ trình triển khai Dự án?

Ngay sau khi ký kết thỏa thuận tài trợ, chúng tôi sẽ khẩn trương phối hợp với USTDA tiến hành các thủ tục tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn thực hiện Dự án. Theo dự kiến, đến đầu quý I/2017 chúng tôi sẽ lựa chọn được nhà thầu tư vấn và quý IV/2017 nhà thầu tư vấn sẽ hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về nhà thầu tại Việt Nam.

Trên cơ sở Báo cáo nghiên cứu khả thi này, hệ thống cơ sở dữ liệu về nhà thầu tại Việt Nam sẽ được phát triển tích hợp vào Hệ thống đấu thầu qua mạng quốc gia. Bên cạnh đó chúng tôi cũng tiến hành rà soát, hoàn thiện khung khổ pháp lý để hướng dẫn các bên liên quan thực hiện cung cấp, sử dụng thông tin cơ sở dữ liệu nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Trần Tuyết thực hiện

Tin liên quan