Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu kiểm tra, làm rõ việc bán HSMT tại Đông Anh

(BĐT) - UBND TP. Hà Nội vừa có Văn bản số 5516/UBND-TKBT về việc kiểm tra thông tin báo nêu về một số nội dung liên quan việc thông tin và bán HSMT tại Ban QLDA huyện Đông Anh.

Văn bản nêu trên do Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký, nêu rõ: Báo Đấu thầu ngày 22/9/2016 đăng bài “Ban QLDA huyện Đông Anh (Hà Nội): Trốn bán HSMT như thế nào?” phản ánh một số nội dung liên quan đến việc thông tin và bán HSMT tại Ban QLDA huyện Đông Anh. Chủ tịch UBND TP. Hà Nội giao Chủ tịch UBND huyện Đông Anh kiểm tra, làm rõ, báo cáo Thành ủy, UBND Thành phố trước ngày 10/10/2016; đồng thời trả lời thông tin báo chí theo quy định”.

Báo Đấu thầu đã vào cuộc xác minh thông tin và có nhiều bài viết phản ánh trên các số báo gần đây về tình trạng cố tình né tránh, hạn chế nhà thầu tiếp cận mua HSMT tại các gói thầu do Ban này làm bên mời thầu.            

Thùy Dương

Tin liên quan