Chủ động đưa ra các giải pháp thực hiện đấu thầu qua mạng

Theo Ban Quản lý đầu tư thuộc Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC), hiện đơn vị này đang đẩy mạnh công tác tổ chức đấu thầu qua mạng (ĐTQM) và đã ban hành tài liệu nội bộ hướng dẫn tạm thời về ĐTQM làm cơ sở để các đơn vị trực thuộc EVN HCMC có thể triển khai mạnh mẽ ĐTQM.

Theo Ban Quản lý đầu tư thuộc Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC), hiện đơn vị này đang đẩy mạnh công tác tổ chức đấu thầu qua mạng (ĐTQM) và đã ban hành tài liệu nội bộ hướng dẫn tạm thời về ĐTQM làm cơ sở để các đơn vị trực thuộc EVN HCMC có thể triển khai mạnh mẽ ĐTQM.

 

Theo Ban Quản lý đầu tư, để tiếp tục triển khai rộng công tác ĐTQM, thu hút nhiều nhà thầu tham dự ĐTQM, các đơn vị phải chủ động gửi thư trực tiếp đến các nhà thầu thường tham dự đấu thầu với đơn vị (các nhà thầu tham gia các gói thầu hàng hóa, xây lắp và tư vấn) để thông báo chủ trương ĐTQM. Đồng thời, khẩn trương yêu cầu các nhà thầu chủ động đăng ký chứng thư số, theo dõi và cập nhật thông tin, kiến thức, quy định về ĐTQM trên Hệ thống đấu thầu điện tử (Hệ thống) cũng như các thông tin về đấu thầu trực tiếp, ĐTQM để kịp thời tham dự. Giải pháp này sẽ góp phần tạo hiệu ứng lan tỏa về nhận thức, qua đó sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá cho hệ thống ĐTQM.

 

Để tổ chức thực hiện ĐTQM tại đơn vị, Ban Quản lý đầu tư đã có những phân tích, so sánh giữa phương thức đấu thầu rộng rãi truyền thống, chào hàng cạnh tranh truyền thống với phương thức mới đấu thầu rộng rãi qua mạng, chào hàng cạnh tranh qua mạng. Qua đó chỉ ra hiệu quả của việc thực hiện ĐTQM như: chủ đầu tư không phải tổ chức lễ mở thầu mà thực hiện mở thầu trên mạng, các nhà thầu có thể tìm kiếm kết quả mở thầu trên Hệ thống; bên mời thầu đăng kết quả đấu thầu/chào hàng công khai trên Hệ thống và được gửi cho các nhà thầu tham dự bằng văn bản điện tử ngay khi có quyết định phê duyệt kết quả trúng thầu và các nhà thầu có thể truy cập Hệ thống để biết kết quả ngay…

 

Nhận thức được vấn đề dung lượng tài liệu tải lên Hệ thống còn bị giới hạn, Ban Quản lý đầu tư cũng đưa ra các giải pháp cụ thể để các đơn vị trực thuộc triển khai ĐTQM có thể khắc phục được tình trạng này.

 

Về một số hạn chế khác của Hệ thống đấu thầu điện tử, Ban Quản lý đầu tư khuyến nghị HSMT của các đơn vị thành viên cần quy định rõ việc nhà thầu phải ghi giá trong đơn dự thầu là giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (đây là giá trị mà nhà thầu nhập vào Hệ thống khi tải hồ sơ dự thầu); các nhà thầu cũng cần tính toán giá dự thầu kỹ lưỡng để tránh tình trạng gửi thư giảm giá sau khi HSDT đã được tải lên Hệ thống; bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu gửi một bộ hồ sơ dự thầu/hồ sơ đề xuất dự phòng qua đường công văn hoặc gửi trực tiếp đến bên mời thầu trước thời điểm đóng thầu… Các đơn vị thành viên cũng được khuyến khích gửi các vướng mắc trong quá trình đấu thầu qua mạng về Ban Quản lý đầu tư để xem xét, tổng hợp trả lời, hoặc tham vấn Cục Quản lý đấu thầu (Bộ KH&ĐT) để có thêm sự hỗ trợ. 

T.Tuyết

ngocthanh