Chọn thầu cho dự án xây kè bờ tả thượng lưu cầu Xóm Củi

(BĐT) - Theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu vừa được Sở Giao thông vận tải TP.HCM phê duyệt, từ nay đến năm 2020, Khu Quản lý đường thủy nội địa sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu cho Dự án Xây dựng kè chống sạt lở bờ tả thượng lưu cầu Xóm Củi.
Chọn thầu cho dự án xây kè bờ tả thượng lưu cầu Xóm Củi

Trong quý II/2017, Khu Quản lý đường thủy nội địa sẽ chỉ định thầu Gói thầu Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công – TDT.

Trong năm 2018, 7 gói thầu sẽ được tổ chức lựa chọn vào quý III, trong đó có 4 gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, 1 gói thầu đấu thầu rộng rãi trong nước và 1 gói thầu chào hàng cạnh tranh. Các gói thầu này bao gồm: Rà phá bom mìn; Tư vấn lập HSYC, đánh giá HSĐX gói thầu bảo hiểm xây dựng công trình; Bảo hiểm xây dựng công trình; Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng; Thi công xây dựng công trình; Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu giám sát thi công xây dựng; Tư vấn giám sát thi công xây dựng. Vào quý IV/2018, sẽ lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu Đảm bảo giao thông thủy.

Đến quý II/2020, 4 gói thầu sẽ được tổ chức lựa chọn nhà thầu, gồm: Tư vấn thí nghiệm đối chứng; Tư vấn kiểm định chất lượng, thí nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình; Tư vấn lập HSMT, Đánh giá HSDT gói thầu kiểm toán; Tư vấn kiểm toán công trình xây dựng. Ngoại trừ Gói thầu Tư vấn kiểm toán công trình xây dựng được đấu thầu rộng rãi trong nước, 3 gói thầu còn lại đều thực hiện chỉ định thầu.

Dự án Xây dựng kè chống sạt lở bờ tả thượng lưu cầu Xóm Củi có tổng mức đầu tư khoảng 198,82 tỷ đồng. Dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố.              

Minh Thông