Chọn nhà thầu tư vấn xây Tòa nhà Donatraco

(BĐT) - Công ty CP Sản xuất thương mại dịch vụ Đồng Nai vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 5 gói thầu tư vấn thuộc Dự án Xây dựng Tòa nhà Donatraco có tổng mức đầu tư trên 138,082 tỷ đồng.

Theo đó, trong quý I/2018, Công ty sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện 3 gói thầu tư vấn. Trong quý II/2018, Công ty sẽ thực hiện lựa chọn nhà thầu cho 2 gói thầu còn lại là: Gói thầu Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và Gói thầu Thẩm tra tổng dự toán, dự toán công trình. Trong số các gói thầu, chỉ có một gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, còn lại đều thực hiện chỉ định thầu rút gọn.        

Ngọc Minh