Chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa và xây lắp Trụ sở BHXH Long An

(BĐT) - Trong năm 2017 - 2018, Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện 3 gói thầu, trong đó có 2 gói thầu mua sắm hàng hóa và 1 xây lắp thuộc Dự án Trụ sở BHXH tỉnh Long An.
Chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa và xây lắp Trụ sở BHXH Long An

Cụ thể, trong 2 gói thầu mua sắm hàng hóa, Gói thầu Cung cấp, lắp đặt hệ thống đường dây và trạm biến áp sẽ lựa chọn nhà thầu vào quý IV/2017. Hợp đồng thực hiện trọn gói với thời gian 60 ngày. Gói thầu Cung cấp lắp đặt hệ thống mạng máy tính, điện thoại nội bộ sẽ lựa chọn nhà thầu vào quý I/2018.

Riêng Gói thầu Xây lắp, cung cấp thiết bị hệ thống phòng cháy chữa cháy, thời gian lựa chọn nhà thầu là vào quý III/2017. Thời gian thực hiện hợp đồng là 90 ngày.

Cả 3 gói thầu này sẽ lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, không sơ tuyển, theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Dự án Trụ sở BHXH tỉnh Long An gồm có 12 gói thầu. Tổng mức đầu tư là 144,469 tỷ đồng. Dự án sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản của BHXH Việt Nam. Tính đến ngày 15/11, Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng ngành BHXH đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu đối với 5 gói thầu thuộc Dự án được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu và chỉ định thầu rút gọn.

Hiện Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng ngành bảo hiểm xã hội đang tổ chức lựa chọn nhà thầu 3 gói thầu, gồm: Gói thầu Quan trắc lún; Gói thầu Giám sát thi công xây dựng & lắp đặt thiết bị; Xây lắp (nhà làm việc, điện nước; các hạng mục phụ trợ; chống mối; cung cấp và lắp đặt: điều hòa không khí, thang máy, thiết bị nội thất)...   

Lê Xuân