Cho phép bổ sung hầm đèo Cù Mông vào dự án Xây dựng hầm đường bộ Đèo Cả

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về đề xuất của Bộ Giao thông vận tải (GTVT) chuyển đổi nguồn vốn BT sang trái phiếu chính phủ

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về đề xuất của Bộ Giao thông vận tải (GTVT) chuyển đổi nguồn vốn BT sang trái phiếu chính phủ (TPCP) và đầu tư bổ sung hầm đèo Cù Mông vào dự án Xây dựng hầm đường bộ Đèo Cả trên Quốc lộ 1 qua tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa theo hình thức BOT và BT.

 

Về nội dung chuyển đổi nguồn vốn BT sang TPCP, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GTVT tính toán và so sánh cụ thể các phương án, đề xuất phương án tối ưu nhất. Trường hợp lựa chọn phương án không chuyển đổi nguồn vốn BT sang TPCP như hợp đồng đã ký kết, thống nhất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính việc điều chuyển vốn TPCP đã bố trí cho Dự án trong kế hoạch 2015, 2016 để phân bổ cho các dự án cấp bách khác và phương án bố trí vốn để thanh toán cho Dự án sau khi hoàn thành, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

 

Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý bổ sung xây dựng hầm đèo Cù Mông vào Quy hoạch phát triển GTVT đường bộ Việt Nam giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; đồng thời, cho phép bổ sung vào dự án Xây dựng hầm đường bộ Đèo Cả. Bộ GTVT chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

T. Kiên

ngocthanh