Chỉ định thầu cải tạo luồng hàng hải bến cảng Thọ Quang (Đà Nẵng)

(BĐT) - Ban QLDA Hàng hải (Bộ Giao thông vận tải) cho biết, Tổng công ty 319 - Bộ Quốc phòng vừa được chỉ định thầu Dự án Nâng cấp, cải tạo tuyến luồng hàng hải vào khu bến cảng Thọ Quang, Đà Nẵng theo hình thức đối tác công tư, loại hợp đồng BLT (xây dựng - cho thuê - chuyển giao).

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 76 tỷ đồng; tổng giá dịch vụ hơn 120 tỷ đồng, thời gian cho thuê dịch vụ là 5 năm 10 tháng; trong quý I/2018 sẽ khởi công công trình này, thời gian thi công công trình là 45 ngày.

Mục tiêu của Dự án là cải tạo, nâng cấp tuyến luồng hàng hải vào khu bến cảng Thọ Quang, Đà Nẵng nhằm phục vụ cho nhu cầu khai thác của khu bến tổng hợp đã xây dựng, đảm bảo tiếp nhận tàu có trọng tải đến 10.000 DWT và các cảng, nhà máy quân sự; nâng cao năng lực phục vụ chung cho toàn bộ tuyến luồng Đà Nẵng; tách biệt tuyến luồng hàng hải công cộng với khu neo đậu tàu quân sự của Hải quân vùng 3.

 

Tuấn Dũng