Chấn chỉnh việc xây dựng kế hoạch và mua sắm thiết bị dạy học ngoại ngữ

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có công văn chấn chỉnh các địa phương về việc đầu tư mua sắm các trang thiết bị dạy học ngoại ngữ để triển khai có hiệu quả Đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có công văn chấn chỉnh các địa phương về việc đầu tư mua sắm các trang thiết bị dạy học ngoại ngữ để triển khai có hiệu quả Đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020.

 

Bộ GD&ĐT cho biết, việc đầu tư mua sắm các trang thiết bị dạy học ngoại ngữ nhằm góp phần đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học ngoại ngữ trong các trường phổ thông. Tuy nhiên, qua thực tế kiểm tra và phản ánh từ các địa phương thì việc xây dựng kế hoạch và tổ chức mua sắm, khai thác sử dụng thiết bị dạy học ngoại ngữ ở một số địa phương thời gian qua là không hiệu quả. 

 

Do đó, Bộ GD&ĐT yêu cầu các giám đốc Sở GD&ĐT các tỉnh/thành phố phải căn cứ vào số lớp học tham gia dạy ngoại ngữ theo Đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020; điều kiện cơ sở vật chất, đặc biệt là trình độ của giáo viên dạy ngoại ngữ và nguồn kinh phí cũng như rà soát các thiết bị dạy học hiện có để xây dựng kế hoạch đầu tư mua sắm mới.

 

Khi tổ chức mua sắm, các địa phương cần căn cứ vào các đặc điểm về kỹ thuật của từng thiết bị; đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật thiết bị dạy học tối thiểu cần thiết nhất cho giáo viên và học sinh sử dụng trong quá trình giảng dạy, học tập để tổ chức mua sắm thiết bị dạy học ngoại ngữ đảm bảo số lượng, chất lượng phục vụ giảng dạy.

 

Riêng đối với hệ thống thiết bị dạy học ngoại ngữ chuyên dụng, các địa phương cần thận trọng, cân nhắc kỹ đến hiệu quả mới được đầu tư, nhưng không quá 1 phòng/trường. 

 

Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức các đoàn thanh, kiểm tra các địa phương trong việc lập kế hoạch, tổ chức mua sắm và sử dụng thiết bị dạy học trong việc giảng dạy và học tập ngoại ngữ trong các trường phổ thông.

Bích Thủy

 

ngocthanh