Cao Bằng: Thực hiện nhiều gói thầu dịch vụ tư vấn

Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Cao Bằng cho biết, theo báo cáo đấu thầu của 26 đơn vị (gồm 13 huyện, 13 sở, ngành và đơn vị chủ đầu tư) gửi về Sở KH&ĐT để tổng hợp, thì số dự án thực hiện khởi công mới trong năm 2012 không nhiều.

Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Cao Bằng cho biết, theo báo cáo đấu thầu của 26 đơn vị (gồm 13 huyện, 13 sở, ngành và đơn vị chủ đầu tư) gửi về Sở KH&ĐT để tổng hợp, thì số dự án thực hiện khởi công mới trong năm 2012 không nhiều. Trong năm qua có tổng số 913 gói thầu, chủ yếu là các gói thầu về dịch vụ tư vấn, gói thầu về bảo hiểm công trình và các gói thầu xây lắp có giá trị gói thầu nhỏ dưới 5 tỷ đồng.

 

Tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu cũng chưa cao. Đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước cho mục tiêu đầu tư phát triển có 884 gói thầu với tổng giá gói thầu là 1.471.333,791 triệu đồng, tổng giá trúng thầu là 1.457.231,868 triệu đồng, chỉ tiết kiệm được 14.101,923 triệu đồng, chưa đến 1%. Đối với các dự án mua sắm tài sản sử dụng vốn nhà nước có 29 gói thầu với tổng giá gói thầu là 56.475,694 triệu đồng, tổng giá trúng thầu là 56.270,665 triệu đồng, chỉ tiết kiệm được 205,029 triệu đồng.

Sở KH&ĐT tỉnh Cao Bằng cho biết, nhìn chung các chủ đầu tư đã cơ bản tuân thủ nghiêm túc việc áp dụng các mẫu Hồ sơ mời thầu/Hồ sơ yêu cầu; mẫu Báo cáo kết quả đấu thầu lựa chọn nhà thầu theo các quy định chung thống nhất toàn quốc; thực hiện nghiêm việc cung cấp thông tin về đấu thầu đăng tải trên Báo Đấu thầu theo quy định.

 

Cũng theo Sở KH&ĐT tỉnh Cao Bằng, trong năm 2012, một số nguồn vốn giao cho Tỉnh chậm, ảnh hưởng trực tiếp tới thời gian thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu. Ngoài ra, giá vật liệu xây dựng tăng cũng ảnh hưởng tới tiến độ tổ chức đấu thầu các dự án (do phải điều chỉnh giá gói thầu trước khi mở thầu). Bên cạnh đó, năng lực của một số chủ đầu tư (đặc biệt cấp xã được giao làm chủ đầu tư các công trình thuộc nguồn vốn Chương trình 135; Chương trình 134 kéo dài; nguồn theo Quyết định 120) còn nhiều hạn chế dẫn tới kéo dài thời gian thẩm định dự án.

 

Để khắc phục tình trạng này, Sở KH&ĐT tỉnh Cao Bằng cho biết sẽ thường xuyên đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu ngay sau khi được giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư. Đồng thời tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn về nghiệp vụ đấu thầu, đặc biệt là công tác đấu thầu qua mạng cho các chủ đầu tư và UBND các huyện, thành phố. Theo dõi, hướng dẫn và giải quyết các vướng mắc trong quá trình tổ chức đấu thầu của các địa phương, các sở, ban ngành trên địa bàn Tỉnh.

Ngô Trần

ngocthanh