Cảnh cáo Công ty TNHH Việt Á vi phạm pháp luật về đấu thầu

Sau khi có thông báo xử lý cảnh cáo nhà thầu Công ty Cổ phần Truyền Thông số 1 vi phạm trong công tác đầu thầu (Báo Đấu thầu số ra ngày 21/11/2012 đã đăng tải thông tin này)

Sau khi có thông báo xử lý cảnh cáo nhà thầu Công ty Cổ phần Truyền Thông số 1 vi phạm trong công tác đầu thầu (Báo Đấu thầu số ra ngày 21/11/2012 đã đăng tải thông tin này), Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên tiếp tục có thông báo số 3598/TB-TCT-NMNTH ngày 16/11/2012 về việc xử lý cảnh cáo nhà thầu là Công ty TNHH Việt Á vi phạm trong công tác đấu thầu.

 

>> Cảnh cáo nhà thầu Công ty Cổ phần Truyền Thông số 1 vi phạm về đấu thầu

 

Theo Thông báo trên, Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên cho biết: Công ty TNHH Việt Á trúng thầu gói thầu “Cung cấp xe xúc gàu” thuộc dự án Trang bị xe xúc gàu cho Nhà máy nước Tân Hiệp nhưng đã không tiến hành thương thảo, hoàn thiện và ký kết hợp đồng gói thầu.

 

Công ty TNHH Việt Á có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 073433 do Phòng đăng ký kinh doanh số 1 thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp ngày 25/6/2009, có địa chỉ tại Khu công nghiệp Hà Nội - Đài tư, số 386, đường Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.

Trung Hiếu

 

trungnam