Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng sắp công bố nhà thầu trúng gói thầu hơn 2.000 tỷ đồng

(BĐT) - Công ty TNHH Cảng Công-Ten-Nơ quốc tế Hải Phòng vừa cho biết, dự kiến trong tháng 7 này, Gói thầu: “Cung cấp cẩu giàn + cẩu bánh lốp eRTG (Giai đoạn I: Cẩu giàn 6/6 cái, cẩu eRTG 14/24 cái, Giai đoạn II: Cẩu eRTG 10/24 cái)” có giá trị hơn 2.000 tỷ đồng sẽ có kết quả lựa chọn nhà thầu.

Gói thầu nêu trên thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng - Hợp phần B (giai đoạn khởi động) do Công ty TNHH Cảng Công-Ten-Nơ quốc tế Hải Phòng làm bên mời thầu, sử dụng nguồn vốn điều lệ và vốn vay của Công ty.

Theo thông báo mời thầu, gói thầu nêu trên lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế, thời gian phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT) từ 9 giờ ngày 22/09/2016 đến 9 giờ ngày 01/11/2016. Phạm vi công việc của Gói thầu là đầu tư 06 cẩu giàn chuyên dụng bốc xếp container sức nâng đến 65LT, tầm với dưới khung chụp 65m phía biển phục vụ bốc xếp hàng hoá từ tàu lên cảng và ngược lại; đầu tư 24 cẩu ERTG chuyên dùng sức nâng 40LT dưới khung chụp phục vụ công tác bốc xếp, phân loại container trên bãi. Thời gian thực hiện hợp đồng là 16 tháng cho giai đoạn 1, 26 tháng cho giai đoạn 2.

Bên mời thầu cho biết, đến thời điểm đóng thầu đã có 2 nhà thầu quốc tế nộp hồ sơ dự thầu, do đó đã được xử lý tình huống để mở thầu. Cũng theo Bên mời thầu, đây là gói thầu có tính chất phức tạp, tại Việt Nam hiện nay chưa có một nhà thầu nào có thể cung cấp cầu giàn và cẩu bánh lốp eRTG. Hiện chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đang trong quá trình đánh giá HSDT của các nhà thầu. Kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu sẽ được chủ đầu tư công bố trong tháng này.  

Việt Anh