Cần chú trọng đào tạo chuyên sâu về đấu thầu

Theo Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2014 vừa được UBND tỉnh Đắk Nông gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, về cơ bản các cán bộ tham gia hoạt động đấu thầu trong cơ quan nhà nước,

Theo Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2014 vừa được UBND tỉnh Đắk Nông gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, về cơ bản các cán bộ tham gia hoạt động đấu thầu trong cơ quan nhà nước, ban quản lý dự án, doanh nghiệp, đơn vị tư vấn trên địa bàn Tỉnh đều có chứng chỉ tham gia các khóa tập huấn về đấu thầu và đấu thầu qua mạng. Tuy nhiên, cán bộ làm công tác đấu thầu của một số chủ đầu tư còn thiếu kinh nghiệm, nhất là trong việc lập hồ sơ mời thầu (HSMT), đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT). Lý do là, mặc dù việc tổ chức bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ về đấu thầu đã được triển khai đến các sở, ngành và các chủ đầu tư, song vẫn chưa được các chủ đầu tư quan tâm đúng mức. Một số chủ đầu tư không có năng lực chuyên ngành buộc phải thuê đơn vị tư vấn đấu thầu, trong khi đó, các đơn vị tư vấn được lựa chọn chủ yếu trên địa bàn Tỉnh và có trình độ còn hạn chế. 

IMG

Những hạn chế về mặt năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác đấu thầu là một trong những nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ tiết kiệm trong đấu thầu còn thấp

Ảnh: LTT

Báo cáo cho biết, trong năm 2014, UBND Tỉnh đã tiến hành kiểm tra công tác đấu thầu 3 dự án, gồm: dự án Đầu tư xây dựng công trình Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh Đắk Nông; dự án Đầu tư xây dựng công trình nâng cấp đường Lê Duẩn, thị trấn Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông; dự án Đầu tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Nông. Qua kiểm tra, tại các dự án nêu trên đều phát hiện những thiếu sót xuất phát từ nguyên nhân năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác đấu thầu còn hạn chế.

 

Cụ thể, kết quả kiểm tra công tác đấu thầu tại dự án Đầu tư xây dựng công trình Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh Đắk Nông do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư cho thấy, còn tồn tại việc nghiệm thu kết quả khảo sát trước khi có báo cáo kết quả; có 2 gói thầu trong Dự án, chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu không đúng với thời gian trong kế hoạch đấu thầu được duyệt; HSDT của các nhà thầu tham gia đấu thầu không được chủ đầu tư ký vào từng trang theo quy định; công tác quản lý hồ sơ chưa tốt…

 

Tại dự án Đầu tư xây dựng công trình nâng cấp đường Lê Duẩn, thị trấn Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông do UBND huyện Đắk Mil làm chủ đầu tư, qua kiểm tra đã phát hiện một số gói thầu thi công xây dựng phần thuyết minh biện pháp thi công của các nhà thầu còn trình bày một cách chung chung, chưa bám sát vào biện pháp thi công cụ thể của từng gói thầu. HSDT của nhà thầu tham gia đấu thầu cũng không được chủ đầu tư ký vào từng trang theo quy định. 

 

Kết quả kiểm tra dự án Đầu tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Nông do UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Nông làm chủ đầu tư đã phát hiện có tình trạng các gói thầu thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án của chủ đầu tư; chủ đầu tư không thực hiện lập, phê duyệt kế hoạch đấu thầu để làm cơ sở lựa chọn nhà thầu; công tác lưu trữ hồ sơ chưa khoa học, trong quá trình kiểm tra phải nhiều lần tìm kiếm và bổ sung tài liệu.

 

UBND tỉnh Đắk Nông cũng cho rằng, những hạn chế về mặt năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác đấu thầu trên địa bàn Tỉnh là một trong những nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ tiết kiệm trong đấu thầu năm 2014 trên địa bàn được ghi nhận là khá thấp (dưới 1%).

 

Nhằm khắc phục những bất cập nêu trên và triển khai Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, các Nghị định hướng dẫn một cách hiệu quả, ông Nguyễn Bốn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đã nhấn mạnh với phóng viên Báo Đấu thầu: “Cần chú trọng công tác tập huấn, đào tạo chuyên sâu về công tác đấu thầu đối với những cán bộ làm công tác đấu thầu, nhất là đấu thầu qua mạng”. Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2014 cũng nghiêm túc đề nghị: “Các chủ đầu tư, đơn vị có liên quan cần nghiêm túc tiếp thu, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và rút ra những bài học kinh nghiệm”.

Trung Hiếu

 

 

ngocthanh