Cấm nhà thầu vi phạm Luật Đấu thầu tham gia đấu thầu trong 5 năm

Liên quan đến dự án “Cải tạo lưới điện 6kV lên 22kV khu vực thị xã Đồ Sơn” (Hải Phòng), ông Vũ Đức Hoan, Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng

Liên quan đến dự án “Cải tạo lưới điện 6kV lên 22kV khu vực thị xã Đồ Sơn” (Hải Phòng), ông Vũ Đức Hoan, Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng (đơn vị Chủ đầu tư Dự án), vừa ký ban hành Quyết định số 817/QĐ-PCHP ngày 30/3/2015 về việc áp dụng hình thức xử lý đối với nhà thầu do vi phạm quy định về đấu thầu. 

 

Theo đó, nhà thầu là Công ty CP Tập đoàn HANAKA không được tham gia các hoạt động đấu thầu đối với các gói thầu do Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng làm chủ đầu tư trong vòng 5 năm, kể từ ngày Quyết định trên được ký ban hành.

 

Lý do Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng ban hành Quyết định số 817/QĐ-PCHP là Công ty CP Tập đoàn HANAKA đã cố ý cung cấp các thông tin không trung thực trong hồ sơ dự thầu, từ đó làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu và không đảm bảo chất lượng theo thỏa thuận trong Hợp đồng số 4472 HĐ/ĐLHP-QLĐT ký ngày 5/8/2008.

 BK

 

ngocthanh