Cấm Công ty TNHH MTV Quang Tân Trường tham gia hoạt động đấu thầu 3 năm

UBND tỉnh Tiền Giang vừa có Quyết định cấm Công ty TNHH MTV Quang Tân Trường (số 981, Quốc lộ 50, ấp Bình Nhựt, xã Thành Công,

UBND tỉnh Tiền Giang vừa có Quyết định cấm Công ty TNHH MTV Quang Tân Trường (số 981, Quốc lộ 50, ấp Bình Nhựt, xã Thành Công, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang) tham gia các hoạt động đấu thầu các dự án trên địa bàn tỉnh Tiền Giang trong vòng 3 năm.

 

Về lý do cấm, Quyết định này nêu rõ, khi tham gia gói thầu Hồ chứa nước thô, công trình thu - trạm bơm 1A (xây dựng và công nghệ) thuộc dự án Hệ thống cấp nước 5 xã cù lao, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang, Công ty TNHH MTV Quang Tân Trường đã có hành vi cố ý cung cấp thông tin, tài liệu không trung thực trong hồ sơ dự thầu, dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu. Đây là hành vi gian lận – một trong những hành vi bị cấm trong đấu thầu (Điểm c Khoản 4 Điều 89 của Luật Đấu thầu năm 2013). 

 

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 122 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, tùy theo mức độ vi phạm, các tổ chức, cá nhân có hành vi gian lận trong đấu thầu sẽ bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 3 đến 5 năm. Về thẩm quyền cấm tham gia hoạt động đấu thầu, Điểm a Khoản 3 Điều 90 của Luật Đấu thầu 2013 quy định: “Người có thẩm quyền ban hành quyết định cấm tham gia hoạt động đấu thầu đối với các dự án, dự toán mua sắm trong phạm vi quản lý của mình”.

H.B

ngocthanh