Cách tính thời gian trong đấu thầu đối với các gói thầu rơi vào ngày Tết

(BĐT) - Luật Đấu thầu (Điều 12 Khoản 1 Điểm g và Điểm h) quy định thời gian đánh giá HSDT tối đa là 45 ngày đối với đấu thầu trong nước, 60 ngày đối với đấu thầu quốc tế kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.
Cách tính thời gian trong đấu thầu đối với các gói thầu rơi vào ngày Tết

Hỏi: Đối với các gói thầu có thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) rơi vào 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, bên mời thầu có được cộng thêm 7 ngày vào số ngày đánh giá HSDT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu hay không? Ngoài ra, có được tính 7 ngày nghỉ Tết vào thời gian cho nhà thầu chuẩn bị HSDT hay không?

Trả lời: Luật Đấu thầu (Điều 12 Khoản 1 Điểm g và Điểm h) quy định thời gian đánh giá HSDT tối đa là 45 ngày đối với đấu thầu trong nước, 60 ngày đối với đấu thầu quốc tế kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Trường hợp cần thiết, có thể kéo dài thời gian đánh giá HSDT không quá 20 ngày và phải bảo đảm tiến độ thực hiện dự án. Thời gian thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu tối đa là 20 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình.

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 64 Khoản 2 Điểm d và Điểm đ) quy định đối với các gói thầu quy mô nhỏ, thời gian đánh giá HSDT tối đa là 25 ngày, kể từ ngày mở thầu đến khi bên mời thầu có tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu kèm theo báo cáo về kết quả lựa chọn nhà thầu. Thời gian thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu tối đa là 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ trình thẩm định.

Như vậy, các mốc thời gian trên được tính theo ngày đã bao gồm ngày nghỉ, lễ, tết. Do đó, bên mời thầu và chủ đầu tư cần chủ động trong việc thực hiện các công việc liên quan đến gói thầu để bảo đảm tiến độ thực hiện dự án.

Đối với thời gian chuẩn bị HSDT, theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu, nhà thầu có thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 20 ngày đối với đấu thầu trong nước và 40 ngày đối với đấu thầu quốc tế, kể từ ngày đầu tiên hồ sơ mời thầu (HSMT) được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. Riêng đối với các gói thầu quy mô nhỏ, thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 10 ngày, kể từ ngày đầu tiên phát hành HSMT (Điểm b Khoản 2 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP).

Ngoài ra, theo Thông báo số 51/QLĐT-BĐT ngày 12/01/2018 của Cục Quản lý đấu thầu, bên mời thầu không được phát hành HSMT, đóng thầu, mở thầu trong khoảng thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất từ ngày 14/02 đến hết ngày 20/02/2018 và phải đảm bảo đủ thời gian để nhà thầu chuẩn bị HSDT theo quy định của pháp luật về đấu thầu, trong đó không tính 07 ngày nghỉ Tết vào thời gian chuẩn bị hồ sơ của nhà thầu.

Ban biên tập