Cà Mau chấn chỉnh hoạt động đấu thầu

(BĐT) - UBND tỉnh Cà Mau vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, TP. Cà Mau về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 47/CT-TTg của Thủ tướng về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước.
Lãnh đạo tỉnh Cà Mau yêu cầu, thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, TP. Cà Mau chịu trách nhiệm kịp thời phổ biến và quán triệt thực hiện Chỉ thị số 47/CT-TTg. Ảnh: Lê Tiên
Lãnh đạo tỉnh Cà Mau yêu cầu, thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, TP. Cà Mau chịu trách nhiệm kịp thời phổ biến và quán triệt thực hiện Chỉ thị số 47/CT-TTg. Ảnh: Lê Tiên

Theo đó, thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm phổ biến và quán triệt sâu sắc, toàn diện, kịp thời Chỉ thị số 47/CT-TTg tới tất cả các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư thuộc phạm vi quản lý của mình bằng các hình thức, cách thức phù hợp để thực hiện nghiêm quy định pháp luật về đấu thầu.

Đối với việc công khai thông tin trong đấu thầu, đặc biệt là đăng tải thông tin lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, các chủ đầu tư, bên mời thầu phải nghiêm túc chấp hành theo quy định. Đây cũng là một trong những nội dung được UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu các đơn vị trực thuộc bổ sung vào báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu hàng năm.

Riêng đối với đấu thầu qua mạng, UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Tỉnh về việc chỉ đạo và triển khai thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng tại đơn vị và tại các đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo đúng quy định nêu trên. Căn cứ kế hoạch, dự toán ngân sách năm 2018 được giao để xác định các gói thầu thực hiện lựa chọn nhà thầu đấu thầu qua mạng trong phạm vi đơn vị, phải đảm bảo tối thiểu 40% số lượng gói thầu chào hàng cạnh tranh, 30% số lượng gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế.

Qua phản ánh của Báo Đấu thầu về hoạt động đấu thầu trên cả nước nói chung và địa bàn tỉnh Cà Mau nói riêng thời gian qua cho thấy, 2017 là năm mà Cà Mau xử lý khá mạnh tay đối với các nhà thầu vi phạm. Một số trường hợp điển hình có thể kể đến như: Ban Quản lý dự án xây dựng huyện Đầm Dơi “cấm cửa” 3 năm đối với nhà thầu địa phương - Công ty TNHH MTV Cao Thống U Minh vì có hành vi gian dối trong quá trình tham gia đấu thầu (làm giả chứng từ); cắt hợp đồng với nhà thầu thi công Gói thầu Cống kênh số 1 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi tiểu vùng V – Nam Cà Mau do vi phạm hợp đồng, không thực hiện đúng nội dung hợp đồng đã ký; xử phạt Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị Hải Dương hơn 155 triệu đồng vì vi phạm thời gian thực hiện hợp đồng (quá 245 ngày) và chấm dứt hợp đồng do nhà thầu không khắc phục dù đã nhiều lần nhắc nhở; xử phạt Công ty CP Đầu tư xây dựng thương mại An Châu 115 triệu đồng vì vi phạm thời gian thực hiện hợp đồng Gói thầu Xây dựng cống Mỹ Hương (quá 230 ngày)...

Tuy nhiên, công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh Cà Mau thời gian qua vẫn còn bộc lộ những hạn chế, lúng túng. Trong năm qua, Cà Mau từng “dính” vào một số vụ lùm xùm trong đấu thầu, đơn cử như vụ nhà thầu phản ứng vì chủ đầu tư quy kết “tội chuyển nhượng thầu” vô căn cứ và loại oan nhà thầu (“Cà Mau: Bất đồng về chuyển nhượng thầu” - Báo Đấu thầu, ra ngày 16/5/2017; “Vụ chuyển nhượng thầu ở Cà Mau: Nhà thầu tiếp tục phản ứng” - Báo Đấu thầu, ra ngày 27/6/2017...

Minh Thông