“Bộ tứ quen” lại trúng thầu tại Công ty Than Cọc Sáu

(BĐT) - “Đến hẹn lại lên”, 4 nhà thầu “quen” lại được Công ty CP Than Cọc Sáu – Vinacomin lựa chọn trúng thầu Gói thầu số 1 Vận chuyển đất đá trong khai trường mỏ thuộc Dự án Thuê ngoài vận chuyển đất, đá năm 2018, với giá gói thầu là gần 348 tỷ đồng. Dự án sử dụng nguồn vốn từ chi phí sản xuất của Công ty năm 2018.
Gói thầu số 1 Vận chuyển đất đá trong khai trường mỏ thuộc Dự án Thuê ngoài vận chuyển đất, đá năm 2018, với giá gói thầu là gần 348 tỷ đồng. Ảnh: Quang Mạnh
Gói thầu số 1 Vận chuyển đất đá trong khai trường mỏ thuộc Dự án Thuê ngoài vận chuyển đất, đá năm 2018, với giá gói thầu là gần 348 tỷ đồng. Ảnh: Quang Mạnh

Gói thầu số 1 gồm có 5 phần việc. Trừ phần việc 04 do Công ty TNHH HHC Việt Nam trúng thầu với giá 29,824 tỷ đồng, thì 4 phần việc còn lại được chia đều cho các nhà thầu, gồm Công ty CP Công nghiệp Tân Tiến (phần việc 01 với giá trúng thầu là 68,474 tỷ đồng); Công ty CP Hoàng Trường (phần việc 02 với giá trúng thầu là 72,491 tỷ đồng); Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Quang Minh (phần việc 03 với giá trúng thầu là 62,412 tỷ đồng); Công ty TNHH MTV Dịch vụ Tiến Đạt Quảng Ninh (phần việc 04 với giá trúng thầu là 81,104 tỷ đồng).

Cùng một nội dung công việc và cùng được tổ chức đấu thầu rộng rãi, nhưng dường như “đến hẹn lại lên”, 3 năm liên tiếp, các hạng mục công việc lại được phân bổ đều đặn cho các nhà thầu nêu trên.

Ngoại trừ gói thầu nêu trên, vào năm 2017, Gói thầu số 01 Vận chuyển đất đá trong khai trường mỏ thuộc Dự án Thuê ngoài vận chuyển đất đá và sàng tuyển chế biến than sạch từ sản phẩm ngoài than năm 2017, tương ứng với mỗi phần việc 1, 2, 3 là các nhà thầu Công ty CP Hoàng Trường (trúng thầu 69,378 tỷ đồng); Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Quang Minh (trúng thầu 58,762 tỷ đồng); Công ty TNHH MTV Dịch vụ Tiến Đạt Quảng Ninh (trúng thầu 58,562 tỷ đồng).

Trước đó, vào năm 2016, tại Gói thầu số 01 Vận chuyển đất đá trong khai trường mỏ thuộc Dự án Thuê ngoài san gạt đất đá, vận chuyển đất đá, sàng tuyển chế biến sâu đất đá lẫn than năm 2016 với giá gói thầu lên tới trên 686,289 tỷ đồng, 4 trong số 6 phần việc cũng thuộc về “bộ tứ” nêu trên. Cụ thể, Công ty CP Hoàng Trường trúng thầu 209,17 tỷ đồng Phần việc 5; Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Quang Minh trúng thầu 111,398 tỷ đồng Phần việc 3; Công ty TNHH MTV Dịch vụ Tiến Đạt Quảng Ninh trúng thầu 77,186 tỷ đồng Phần việc 6; Công ty CP Công nghiệp Tân Tiến trúng thầu 97,46 tỷ đồng Phần việc 4.

Ngoài các gói thầu nêu trên, Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Quang Minh còn trúng một số gói thầu khác của Công ty CP Than Cọc Sáu – Vinacomin như: Gói thầu số 02 Sàng tuyển chế biến than sạch từ sản phẩm ngoài than thuộc Dự án Thuê ngoài vận chuyển đất đá và sàng tuyển chế biến than sạch từ sản phẩm ngoài than năm 2017, với giá trúng thầu là trên 62,018 tỷ đồng; Gói thầu số 03 Sàng tuyển chế biến sâu đất đá lẫn than thuộc Dự án Thuê ngoài san gạt đất đá, vận chuyển đất đá, sàng tuyển chế biến sâu đất đá lẫn than năm 2016, với giá gói thầu là 64,768 tỷ đồng...

Công ty CP Công nghiệp Tân Tiến có địa chỉ tại số nhà 507, Tổ 3, Khu 9A, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, vốn điều lệ 3 tỷ đồng. Công ty CP Hoàng Trường có địa chỉ tại số 432, đường Trần Phú, phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh với vốn điều lệ là 35,5 tỷ đồng. Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Quang Minh có địa chỉ tại Tổ 46B, phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, với vốn điều lệ là 40 tỷ đồng. Công ty TNHH MTV Dịch vụ Tiến Đạt Quảng Ninh có địa chỉ tại số 104, Tổ 5, Khu 1, phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, với vốn điều lệ 8 tỷ đồng.               

Lê Xuân