Bộ Giao thông vận tải thúc đấu thầu qua mạng

(BĐT) - Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị trực thuộc thúc đẩy áp dụng đấu thầu qua mạng (ĐTQM) đáp ứng chỉ tiêu nêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ nghiên cứu, phổ biến quán triệt và thực hiện nghiêm các nội dung Văn bản số 4652/BKHĐT-QLĐT ngày 5/7/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trong đó, Bộ GTVT lưu ý các đơn vị phải đảm bảo tỷ lệ ĐTQM năm 2019 theo hình thức chào hàng cạnh tranh, đấu thầu rộng rãi đạt tối thiểu 50% số lượng về gói thầu và 15% về tổng giá trị gói thầu.

Để đảm bảo đạt tỷ lệ ĐTQM nêu trên, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị quyết liệt chỉ đạo bộ phận tham mưu, giúp việc trong công tác lựa chọn nhà thầu tổ chức rà soát các gói thầu chưa phát hành hồ sơ mời thầu/hồ sơ yêu cầu (HSMT/HSYC) để lựa chọn gói thầu phù hợp, thực hiện các thủ tục trình duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu áp dụng hình thức ĐTQM; chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng Bộ GTVT về việc không đáp ứng tỷ lệ ĐTQM theo yêu cầu.

Đối với các gói thầu chưa áp dụng ĐTQM, Bộ GTVT yêu cầu bên mời thầu đính kèm HSMT, HSYC, bản yêu cầu báo giá khi đăng thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.         

Bích Thảo