Bình Phước: Bên mời thầu phản hồi việc loại nhà thầu

(BĐT) - Gói thầu số 3: Mua sắm thiết bị giáo dục theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Phước đợt 1, năm 2017 do Tổ mua sắm tài sản tập trung tỉnh Bình Phước làm bên mời thầu (BMT) nhận được đơn kiến nghị của nhà thầu về kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT). 
Gói thầu số 3: Mua sắm thiết bị giáo dục theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Phước đợt 1, năm 2017 do Tổ mua sắm tài sản tập trung tỉnh Bình Phước mời thầu
Gói thầu số 3: Mua sắm thiết bị giáo dục theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Phước đợt 1, năm 2017 do Tổ mua sắm tài sản tập trung tỉnh Bình Phước mời thầu

Cả nhà thầu và BMT đều thông tin cho Báo Đấu thầu nhiều nội dung liên quan đến những kiến nghị này.

Bỏ giá thấp vẫn trượt

Báo Đấu thầu tiếp nhận văn bản kiến nghị về KQLCNT của nhà thầu Công ty TNHH Xây dựng Đại Hồng Phước liên quan đến gói thầu nêu trên.

Theo đơn kiến nghị của Nhà thầu Đại Hồng Phước, thông báo KQLCNT Gói thầu số 3 do BMT công bố cho biết nhà thầu Công ty TNHH Thiết bị thí nghiệm An Pha trúng thầu, với giá trúng thầu là 4.730.000.000 đồng. Có 4 nhà thầu không được lựa chọn và BMT có công bố lý do cụ thể không được lựa chọn của từng nhà thầu. Nhà thầu Đại Hồng Phước có giá dự thầu thấp hơn Nhà thầu An Pha 700 triệu đồng nhưng vẫn bị loại. Do đó, Nhà thầu Đại Hồng Phước đã có kiến nghị chính thức gửi các bên liên quan.

Nhà thầu Đại Hồng Phước cho rằng, việc đánh giá HSDT của BMT có nhiều điểm chưa phù hợp, chưa tạo điều kiện cho Nhà thầu làm rõ HSDT cũng như chưa quan tâm đúng mức đến số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước. Nhà thầu kiến nghị cho rằng, về năng lực tài chính, tuy mẫu số 14 sai thông tin nhưng BMT không gửi văn bản làm rõ HSDT là tước mất cơ hội để Nhà thầu chứng minh báo cáo tài chính 3 năm của mình là có thật. Về nhân sự, Nhà thầu yêu cầu BMT có sự giải thích thấu đáo cách chấm điểm nhân sự về số năm kinh nghiệm. Riêng về kỹ thuật, Nhà thầu Đại Hồng Phước cho rằng, hàng hóa mà đơn vị này cung cấp hoàn toàn đáp ứng tiêu chí của HSMT. 

Bên mời thầu nói gì?

Đại Hồng Phước không vượt qua bước đánh giá về năng lực kinh nghiệm... Việc Đại Hồng Phước đưa lý do giá dự thầu thấp hơn giá trúng thầu của nhà thầu An Pha là cách hiểu chưa phù hợp với quy định về đấu thầu”, đại diện bên mời thầu cho biết.
Ngày 3/10/2017, trong văn bản gửi Báo Đấu thầu, BMT đã có thông tin chính thức về quá trình đánh giá HSDT của Nhà thầu Đại Hồng Phước. Theo bà Nguyễn Thụy Phương Thảo, Phó Giám đốc Sở Tài chính kiêm Tổ trưởng Tổ mua sắm tài sản, đại diện BMT cho biết, ngay sau khi nhận được văn bản kiến nghị của Đại Hồng Phước, BMT đã cho họp toàn bộ các thành viên của Tổ mua sắm cũng như tham vấn các cơ quan liên quan để đánh giá lại toàn bộ HSDT của nhà thầu này. “Đến thời điểm hiện tại, BMT có thể khẳng định rằng, việc loại Đại Hồng Phước tuân thủ đúng các  quy định về đấu thầu. Đại Hồng Phước không vượt qua bước đánh giá về năng lực kinh nghiệm và tài chính. BMT cũng đã mở rộng phạm vi đánh giá về phần kỹ thuật nhưng nhà thầu này vẫn không đạt. Do đó, việc Đại Hồng Phước đưa lý do giá dự thầu thấp hơn giá trúng thầu của Nhà thầu An Pha là cách hiểu chưa phù hợp với quy định về đấu thầu”, bà Thảo cho biết.

Theo BMT, kết quả đánh giá HSDT của Đại Hồng Phước thể hiện phần năng lực và tài chính hoàn toàn không đáp ứng yêu cầu của HSMT. Về năng lực tài chính, Mẫu số 14 sai số liệu tổng doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động sản xuất kinh doanh 03 năm (2014, 2015, 2016) so với báo cáo tài chính nhà thầu cung cấp.

Về năng lực nhân sự, HSMT đã quy định rất rõ kinh nghiệm của cán bộ kỹ thuật là phải lớn hơn 3 năm (tính từ thời điểm tốt nghiệp đại học). Thời điểm được xác định cụ thể trong bằng tốt nghiệp, tính bằng ngày 20/8/2014, thời điểm xác định nhân sự có đủ 3 năm kinh nghiệm đối với gói thầu là thời điểm đóng thầu ngày 12/7/2017. “Như vậy, nhân sự Lê Thanh Đăng Khoa của nhà thầu không đáp ứng được yêu cầu của HSMT”, BMT khẳng định. “Lý do BMT không làm rõ HSDT của nhà thầu đối với các nội dung trên vì việc làm rõ HSDT không làm thay đổi năng lực tài chính và kinh nghiệm của nhà thầu đã kê khai, các tài liệu nhà thầu đã kê khai đủ rõ và BMT có đủ căn cứ đề đánh giá HSDT”, bà Thảo khẳng định.

Trả lời kiến nghị liên quan đến Nhà thầu Công ty TNHH Thiết bị thí nghiệm An Pha – nhà thầu được chấm trúng thầu, BMT cho biết, nhà thầu này được đơn vị tư vấn đánh giá đạt yêu cầu về kỹ thuật vì cung cấp 4 tiêu chuẩn và được xác nhận sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn nên hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của HSMT.
Cũng theo BMT, HSMT có 2 tiêu chí theo yêu cầu của HSMT về tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa thì Đại Hồng Phước đều không đáp ứng. Cụ thể, nhà thầu không cung cấp được tài liệu chứng minh tiêu chuẩn cơ sở do Trung tâm tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam xây dựng phù hợp với TCVN-6238-1:2011 (ISO 8124-1: 2009); TCVN-6238-2:2011(ISO 8124-1:2009). Nhà thầu cũng không cung cấp được tài liệu chứng minh thiết bị cung cấp phải do đơn vị sản xuất được cấp giấy phép xác nhận sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn của Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam quy định.

BMT cho rằng, Nhà thầu Đại Hồng Phước chỉ cung cấp hai công văn của Trung tâm Giám định và Chứng nhận hợp chuẩn hợp quy VietCert (có địa chỉ phát hành tại Đà Nẵng) và của Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Đồng Nai có ý kiến về một số đồ chơi của Đại Hồng Phước.

BMT cho biết, vì Đại Hồng Phước có kiến nghị về tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa cũng như viện dẫn 2 văn bản trên nên BMT đã có văn bản gửi Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng để có thể đi đến quyết định cuối cùng. Theo văn bản của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, việc chứng nhận phù hợp với QCVN3: 2009/BKHCN an toàn đồ chơi trẻ em trong đó viện dẫn tới các tiêu chuẩn mà HSMT đưa ra là yêu cầu tối thiểu đối với đồ chơi trẻ em không phải là loại lắp đặt tại các nơi công cộng. Nếu xét đến các điều kiện sử dụng bao gồm cả yếu tố môi trường khắc nghiệt hơn, đồ chơi trẻ em được lắp đặt ngoài trời hay nơi công cộng có thể đòi hỏi cao hơn về các chỉ tiêu cơ lý, hóa hoặc chống cháy. BMT cũng cho rằng, yêu cầu của HSMT tuân thủ các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tính an toàn của đồ chơi trẻ em. “Việc đơn vị tư vấn đánh giá HSDT của Đại Hồng Phước không đạt yêu cầu về kỹ thuật là hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của HSMT, các quy định hiện hành”, BMT khẳng định.

Văn Huyền

Tin liên quan