Bình Định: Mở gói thầu xây dựng cầu Long Vân 2

(BĐT) - Sáng ngày 20/9/2017, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bình Định đã tiến hành đóng/mở thầu Gói thầu số 01: Xây dựng cầu Long Vân 2 thuộc Dự án Nâng cấp tuyến đường ĐT.639B (Đường Tây tỉnh) đoạn Km113+00 – Km145+00, phân đoạn Km137+580 – Km143+787. Đây là gói thầu xây lắp có quy mô lớn với bảo đảm dự thầu lên tới 1 tỷ đồng.
Bình Định: Mở gói thầu xây dựng cầu Long Vân 2

Gói thầu nêu trên sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính phủ, được phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT) từ 8h ngày 31/8/2017 đến 8h ngày 20/9/2017. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước, theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ, thời gian thực hiện hợp đồng là 14 tháng.

Theo Biên bản mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật sáng ngày 20/9/2017, trong quá trình phát hành HSMT gói thầu trên đã có 11 nhà thầu mua hoặc nhận HSMT từ Bên mời thầu. Tuy nhiên, tính đến thời điểm đóng thầu, chỉ có 3 liên danh nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT), gồm: Liên danh Công ty CP Đại Thiên Trường - Công ty TNHH An Nguyên, Liên danh Công ty CP 473 - Công ty CP 484, Liên danh Công ty CP Đầu tư xây dựng 510 - Công ty TNHH Tân Lập (Liên danh Xây dựng 510 - Tân Lập).

Biên bản mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật cũng ghi nhận, cả 3 nhà thầu đều ghi thời gian có hiệu lực của HSDT là 120 ngày, đều có hình thức bảo đảm dự thầu bằng thư bảo lãnh với giá trị 1 tỷ đồng, thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu đều là 150 ngày. Trong số 3 nhà thầu đã nộp HSDT thì Liên danh Xây dựng 510 - Tân Lập có thời gian thực hiện hợp đồng ghi trong đơn dự thầu ngắn nhất (13,5 tháng), 2 nhà thầu còn lại đều ghi thời gian thực hiện hợp đồng là 14 tháng.

Ông Lê Từ, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bình Định cho biết, từ ngày 6/9/2016, Ban này trực thuộc UBND tỉnh Bình Định, trước đó thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Đấu thầu, tính từ thời điểm Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bình Định được thành lập (tháng 9/2016) đến nay, trong số 3 nhà thầu đã nộp HSDT gói thầu số 01 nêu trên thì chỉ có 1 nhà thầu là Liên danh Xây dựng 510 - Tân Lập đã từng trúng thầu tại Ban.

Cụ thể, tháng 11/2016, Liên danh Công ty TNHH Tân Lập - Công ty CP Xây dựng công trình 510 đã trúng Gói thầu số 01: Xây dựng cầu Canh Vinh thuộc Dự án Đường phía Tây tỉnh Bình Định (ĐT.639B), đoạn Km130+00 - Km137+580, với giá trúng thầu gần 184.377 triệu đồng (giá gói thầu 184.574 triệu đồng, chênh lệch 197 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm thấp 0,1%). Thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu này là 18 tháng, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Liên danh Xây dựng 510 - Tân Lập vẫn đang trong thời gian thi công công trình xây dựng cầu Canh Vinh.

Bích Thảo