Bệnh viện Da liễu TP.HCM: Nhiều tồn tại trong đấu thầu

(BĐT) - Sở Y tế TP.HCM vừa công bố kết luận thanh tra toàn diện Bệnh viện Da liễu trong giai đoạn 2015 - 2016. Theo kết luận thanh tra, Bệnh viện Da liễu TP.HCM đã để xảy ra một số vi phạm quy định trong công tác đấu thầu.

Cụ thể, Bệnh viện đã không tiến hành đăng tải công khai kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; không lập tổ thẩm định để thực hiện việc thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu… Theo đánh giá của Sở Y tế TP.HCM, Bệnh viện Da liễu TP.HCM gần như giao phó mọi việc liên quan đến các thủ tục này cho đơn vị tư vấn đấu thầu. 

Hải An