Bến Tre tăng cường giám sát, kiểm tra đấu thầu toàn diện

(BĐT) - Báo cáo về tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2019 của tỉnh Bến Tre cho thấy, việc tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý kiến nghị về đấu thầu được chú trọng và triển khai trên diện rộng đã góp phần nâng cao chất lượng của công tác này.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Từ giải quyết kiến nghị về năng lực của nhà thầu, UBND tỉnh Bến Tre đã ban hành quyết định cấm Công ty CP Viễn thông và Thương mại dịch vụ quốc tế tham dự thầu trên địa bàn huyện Giồng Trôm do cố ý cung cấp thông tin không trung thực trong hồ sơ dự thầu làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu.

Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Bến Tre thường xuyên giám sát các buổi mở thầu nhằm hỗ trợ xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc của bên mời thầu, nhà thầu khi có tình huống phát sinh. Thông qua kiểm tra, giám sát đấu thầu, tỉnh Bến Tre đã làm tốt công tác ngăn ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật về đấu thầu.

Trong năm 2019, Sở KH&ĐT Bến Tre nhận được 6 đơn kiến nghị về đấu thầu và đã thực hiện quy trình giải quyết kiến nghị, thành lập Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị của nhà thầu đối với 6 gói thầu. Theo đánh giá của Sở, công tác đấu thầu trên địa bàn Tỉnh ngày càng bảo đảm minh bạch, cạnh tranh, tạo sự bình đẳng giữa các doanh nghiệp, khuyến khích được nhiều nhà thầu có kinh nghiệm, năng lực tham gia.                   

Văn Huyền