Bến Tre chấn chỉnh hoạt động đấu thầu

(BĐT) - Trước tình trạng một số chủ đầu tư, bên mời thầu đưa ra các tiêu chí trong hồ sơ mời thầu (HSMT), hồ sơ yêu cầu (HSYC) chưa đúng với các quy định hiện hành, mới đây UBND tỉnh Bến Tre đã có văn bản gửi các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư, bên mời thầu để chấn chỉnh công tác này.
Việc HSMT/HSYC quy định người lao động phải được nhà thầu đóng bảo hiểm xã hội là hạn chế sự tham gia của nhà thầu. Ảnh: Lê Tiên
Việc HSMT/HSYC quy định người lao động phải được nhà thầu đóng bảo hiểm xã hội là hạn chế sự tham gia của nhà thầu. Ảnh: Lê Tiên

Trong Công văn số 5982/UBND-TCĐT mới đây, về một số tiêu chí trong HSMT/HSYC và việc trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu theo hình thức “tự thực hiện”, UBND tỉnh Bến Tre nêu rõ: Thời gian qua, hoạt động đấu thầu trên địa bàn tỉnh Bến Tre cơ bản thực hiện tốt các quy định của pháp luật về đấu thầu. Tuy nhiên gần đây, đã có phát sinh một số tình huống khiếu nại trong đấu thầu, mà một trong những nguyên nhân chủ yếu là do các chủ đầu tư, bên mời thầu đưa ra các tiêu chí trong HSMT/HSYC chưa đúng với các quy định hiện hành, nên đã gây khó khăn trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT), hồ sơ đề xuất (HSĐX) và gây bức xúc cho một số nhà thầu.

Để tạo môi trường thông thoáng cho các nhà thầu tham dự thầu, đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong đấu thầu, đồng thời chấn chỉnh hoạt động đấu thầu trên địa bàn Tỉnh, UBND Tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư, bên mời thầu thực hiện nghiêm các nội dung liên quan đến một số tiêu chí trong HSMT/HSYC và việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các gói theo hình thức “tự thực hiện”.

Theo đó, đối với một số tiêu chí trong HSMT/HSYC, mà cụ thể là yêu cầu về bảo hiểm xã hội (BHXH), theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), trong mẫu HSMT/HSYC không có quy định về tiêu chí đóng BHXH cho người lao động mà chỉ yêu cầu nhà thầu kê khai nhân sự sẽ huy động và có năng lực chuyên môn phù hợp. Việc quy định tiêu chí “đóng BHXH/xác nhận đóng BHXH cho người lao động” trong HSMT/HSYC là không cần thiết và có thể làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu. Do vậy, yêu cầu các chủ đầu tư, bên mời thầu không đưa tiêu chí này vào trong HSMT/HSYC của tất cả các gói thầu.

Trường hợp cần thiết, chủ đầu tư, bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu nộp các tài liệu như: hợp đồng lao động, hợp đồng với các công ty cung cấp lao động (trong trường hợp nhà thầu sử dụng nhân sự chủ chốt của công ty cung cấp lao động)… để làm rõ, chứng minh khả năng huy động nhân sự của nhà thầu.

Cũng tại văn bản nêu trên, UBND tỉnh Bến Tre đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, các sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành khi xem xét, thẩm định các gói thầu theo hình thức lựa chọn nhà thầu “tự thực hiện”, phải yêu cầu các chủ đầu tư, bên mời thầu cung cấp các chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu của cá nhân có liên quan, để đảm bảo cơ sở trước khi phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định...

Ngô Ngãi

Tin liên quan