Gói thầu của Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ VN:

Bất đồng lý do loại nhà thầu

(BĐT) - Nhà thầu cho rằng lỗi tại hồ sơ dự thầu (HSDT) của mình là sai sót không nghiêm trọng, chủ đầu tư thì cho rằng đó là lỗi kỹ thuật, nhà thầu không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật nên bị loại là đúng quy định.
Chủ đầu tư bác quan điểm của nhà thầu cho rằng, việc nhà thầu chào kích thước phòng thang máy là 2.200 mm, trong khi HSMT yêu cầu là 2.300 mm là một sai sót không nghiêm trọng. Ảnh: Tinh Tế
Chủ đầu tư bác quan điểm của nhà thầu cho rằng, việc nhà thầu chào kích thước phòng thang máy là 2.200 mm, trong khi HSMT yêu cầu là 2.300 mm là một sai sót không nghiêm trọng. Ảnh: Tinh Tế

Đó là quan điểm trái chiều giữa nhà thầu chào giá thấp nhất nhưng không được lựa chọn trúng thầu và chủ đầu tư xung quanh Gói thầu số 26 – Dự án Trung tâm vì sự phát triển phụ nữ Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) do Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam làm chủ đầu tư. Dù kết quả lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt cách đây hơn 1 tháng, nhưng đến nay nhà thầu và chủ đầu tư vẫn đang bất đồng về lý do loại nhà thầu chào giá thấp nhất.

Như Báo Đấu thầu đã phản ánh, Công ty CP SCT - Hà Nội là nhà thầu tham dự Gói thầu số 26 và đưa ra giá dự thầu thấp nhất. Công ty này không đồng ý với kết quả lựa chọn nhà thầu vì cho rằng lý do bị loại chưa đúng. Nhà thầu cho rằng, việc nhà thầu chào kích thước phòng thang là 2.200 mm, trong khi HSMT yêu cầu là 2.300 mm là một sai sót không nghiêm trọng, trong điều kiện HSDT đáp ứng cơ bản các yêu cầu của HSMT thì chủ đầu tư cần đề nghị nhà thầu làm rõ.

Chủ đầu tư cho rằng, việc làm rõ HSDT thay đổi kích thước phòng thang từ 2.200mm thành 2.300 mm là làm thay đổi HSDT. Nếu như cho phép nhà thầu sửa đổi, thì có thể dẫn đến nhà thầu khác không đáp ứng yêu cầu HSMT cũng kiến nghị, đề nghị sửa đổi HSDT cho đáp ứng yêu cầu của HSMT.
Về kiến nghị của nhà thầu về lý do bị loại, theo một cán bộ thực hiện công tác đấu thầu của Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, kích thước phòng thang là một yêu cầu kỹ thuật được đưa ra trong HSMT. Đối với lắp đặt thang máy, đó là một yêu cầu cần thiết và HSDT của Công ty CP SCT - Hà Nội không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật nên bị loại.

Theo cán bộ này, đây không thể hiểu là sai sót không nghiêm trọng như cách hiểu của nhà thầu. Việc làm rõ HSDT thay đổi kích thước phòng thang từ 2.200mm thành 2.300 mm là làm thay đổi HSDT. Nếu như cho phép nhà thầu sửa đổi, thì có thể dẫn đến nhà thầu khác không đáp ứng yêu cầu HSMT cũng kiến nghị, đề nghị sửa đổi HSDT cho đáp ứng yêu cầu của HSMT.

Ngoài ra, về nội dung nhà thầu phản ánh HSMT đề người có thẩm quyền là bà Nguyễn Thị Thanh Hòa – Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, trong khi bà Hòa đã nghỉ hưu từ năm 2016, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ hiện nay là bà Nguyễn Thị Thu Hà, đại diện chủ đầu tư cho rằng đó là sơ suất khi lập HSMT!

Theo quy định của pháp luật về đấu thầu, đối với các nội dung đề xuất về kỹ thuật, tài chính nêu trong HSDT của nhà thầu, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của HSDT đã nộp, không thay đổi giá dự thầu. Một chuyên gia đấu thầu cho rằng, trong quá trình đánh giá HSDT, chỉ yêu cầu nhà thầu làm rõ các nội dung đã thể hiện nhưng chưa đủ rõ trong HSDT, không làm rõ đối với những nội dung mà nhà thầu chào đã đủ rõ ràng để đánh giá theo yêu cầu của HSMT.

Nguyệt Minh

Tin liên quan