Bắt đầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án e-GP

(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án “Ứng dụng thương mại điện tử trong mua sắm chính phủ theo hình thức đối tác công - tư (PPP), hợp đồng BOT” (gọi tắt là Dự án e-GP).
Tổng mức đầu tư Dự án e-GP là gần 335 tỷ đồng. Ảnh: Lê Tiên
Tổng mức đầu tư Dự án e-GP là gần 335 tỷ đồng. Ảnh: Lê Tiên

Theo đó, tổng mức đầu tư Dự án e-GP là gần 335 tỷ đồng, bao gồm tổng mức đầu tư PPP là 281,1 tỷ đồng; chi phí cho hoạt động quản lý dự án, giám sát hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền là 46,3 tỷ đồng; chi phí lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án là 7,3 tỷ đồng.

Theo tính toán sơ bộ, nguồn vốn từ ngân sách nhà nước trong Dự án e-GP là 97,7 tỷ đồng; vốn của nhà đầu tư là 237,1 tỷ đồng. Phương án tài chính sẽ được xác định cụ thể trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư và đàm phán ký kết hợp đồng dự án, được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận; việc điều chỉnh mức chi phí dựa trên mức độ lạm phát hàng năm. Thời gian thu chi phí hoàn vốn cho Dự án là khoảng 9 năm.

Bộ KH&ĐT cho biết, nhà đầu tư được lựa chọn theo hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế có sơ tuyển. Kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án e-GP đã hoàn thành và lựa chọn được 4 nhà đầu tư đáp ứng. Đó là: Liên danh CDCi FASTEST (Malaysia - Việt Nam); Liên danh European Dynamics; Công ty Hệ thống Thông tin FPT; Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông Việt Nam. Phương thức lựa chọn nhà đầu tư là một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Tháng 1/2018, sẽ bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án e-GP. Thời gian thực hiện hợp đồng là 13 năm bắt đầu từ quý III/2018.

Trần Tuyết