Bảo hiểm xã hội tích cực chuẩn bị để tham gia vào đấu thầu thuốc

Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam vừa thông báo đến các đơn vị trực thuộc về việc chuẩn bị để tham gia vào quá trình đấu thầu mua thuốc tại các cơ sở y tế. Theo đó, cơ quan BHXH các tỉnh cần chủ động chuẩn bị các điều kiện về nhân lực, trang thiết bị, thông tin, nghiên cứu...

Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam vừa thông báo đến các đơn vị trực thuộc về việc chuẩn bị để tham gia vào quá trình đấu thầu mua thuốc tại các cơ sở y tế. Theo đó, cơ quan BHXH các tỉnh cần chủ động chuẩn bị các điều kiện về nhân lực, trang thiết bị, thông tin, nghiên cứu, trang bị kiến thức đầy đủ để tham gia vào đấu thầu mua thuốc, đảm bảo hiệu quả, mục tiêu chung. Phấn đấu sau 3 đến 5 năm, BHXH các tỉnh phải xây dựng được đội ngũ cán bộ đủ điều kiện, năng lực để tham gia tổ chuyên gia đấu thầu của tỉnh. Tùy theo điều kiện cụ thể về nhân sự, năng lực…, trước mắt có thể tham gia vào một số khâu, nhưng phải có kế hoạch, lộ trình để tham gia vào toàn bộ quá trình đấu thầu thuốc. 

IMG

                                                                                                  Ảnh: Nhã Chi

Rút kinh nghiệm từ việc tham gia xây dựng giá viện phí theo Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BT, BHXH các tỉnh cần chủ động phối hợp với ngành y tế để tham gia vào quá trình đấu thầu mua thuốc tại các cơ sở khám chữa bệnh, đảm bảo đạt hiệu quả tốt trong quá trình thực hiện. Thực hiện tốt việc quản lý thanh toán chi phí thuốc trong khám chữa bệnh theo chế độ bảo hiểm y tế, đặc biệt quản lý, kiểm soát giá 20 đến 30 loại hoạt chất có chi phí điều trị lớn. Đồng thời, BHXH Việt Nam cũng yêu cầu BHXH các tỉnh thực hiện công tác thống kê, báo cáo đầy đủ, kịp thời kết quả đấu thầu thuốc, việc tham gia của cơ quan BHXH trong quá trình đấu thầu mua thuốc, kết quả so sánh giá thuốc trúng thầu tại địa phương với các tỉnh lân cận, dữ liệu danh mục thuốc, chi phí thuốc trong thanh toán BHXH và công tác quản lý thanh toán chi phí thuốc.

 

Đối với các đơn vị trực thuộc, BHXH Việt Nam yêu cầu hoàn thiện dự thảo Công văn hướng dẫn BHXH tỉnh tham gia đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế. Tiếp tục hướng dẫn, bám sát địa phương để có biện pháp phù hợp trong việc chỉ đạo, hỗ trợ đảm bảo các đơn vị trong ngành tham gia đấu thầu mua thuốc theo quy định hiện hành. Tổ chức đánh giá việc tham gia của cơ quan BHXH vào quá trình đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế qua các giai đoạn 1 năm, 2 năm. Nghiên cứu, tham mưu cho lãnh đạo ngành chỉ đạo tốt BHXH các tỉnh tham gia đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế.  Tiếp tục nghiên cứu, cung cấp thông tin về giá phổ biến của thuốc theo vùng. Lưu ý lựa chọn, tập trung vào các thuốc chủ yếu, có tỷ trọng lớn để hỗ trợ các địa phương kiểm soát giá, giảm chi phí thuốc.

Thành Nhân

 

ngocthanh