Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình: Mở gói thầu phải chỉnh sửa HSMT

(BĐT) - Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình (Bên mời thầu) vừa tiến hành đóng, mở Gói thầu số 07 thuộc Dự án Trạm xử lý nước thải Khu công nghiệp Bờ trái sông Đà.
Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình: Mở gói thầu phải chỉnh sửa HSMT

Trước đó, do có một số sai sót, nhầm lẫn trong hồ sơ mời thầu (HSMT) nên Bên mời thầu tiến hành chỉnh sửa HSMT và “dời mốc” đóng/mở thầu từ sáng ngày 13/7/2017 đến sáng ngày 26/7/2017. Gói thầu được lựa chọn nhà thầu thông qua đấu thầu rộng rãi, theo phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ.

Đại diện Bên mời thầu cho biết, trong quá trình phát hành HSMT, đã có 7 nhà thầu đến mua HSMT nhưng chỉ có 4 nhà thầu nộp HSDT, bao gồm: Công ty CP Tư vấn đầu tư và Thương mại Trường Thịnh; Công ty TNHH Kỹ nghệ Ateco; Công ty TNHH MTV Ứng dụng kỹ thuật và sản xuất; Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Khang Nguyên. Giá dự thầu của 4 nhà thầu lần lượt là 9.914.767.500 đồng; 7.250.047.000 đồng; 8.421.751.000 đồng và 8.411.135.000 đồng. Cả 4 nhà thầu này đã tham dự Lễ mở thầu.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Đấu thầu, trong số 4 nhà thầu đã nộp HSDT Gói thầu thì có 3 nhà thầu có địa chỉ ở Hà Nội, 1 nhà thầu có địa chỉ ở TP.HCM. Về giá dự thầu thì có 1 nhà thầu chào vượt giá gói thầu gần 18%; 3 nhà thầu còn lại có giá dự thầu nhỏ hơn giá gói thầu.

Bích Thảo