Bắc Ninh: Hơn 160 tỷ đồng mua sắm thiết bị phòng học thông minh

(BĐT) - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh vừa cho biết, trong quý II/2019 sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 3 gói thầu thuộc Dự án Mua sắm thiết bị phòng học thông minh trang bị cho các trường trung học cơ sở của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Giá dự toán của 3 gói thầu hơn 160 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, trong đó gồm 1 gói thầu đấu thầu rộng rãi và 2 gói thầu chỉ định thầu. Theo đó, Gói thầu số 7: Mua sắm thiết bị phòng học thông minh trang bị cho các trường trung học cơ sở sẽ được đấu thầu rộng rãi (giá gói thầu 159,8 tỷ đồng).

2 gói thầu có giá 100 triệu đồng được chỉ định thầu rút gọn là Gói thầu số 7a: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu và Gói thầu số 7b: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu.

 

Khánh Ngọc