Bạc Liêu: Sẽ chọn nhà thầu cho 11 gói thuộc dự án khu tái định cư

(BĐT) - Năm 2017 - 2018, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu sẽ tiếp tục lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu thuộc Dự án Khu dân cư, tái định cư rừng phòng hộ tỉnh Bạc Liêu.
Bạc Liêu: Sẽ chọn nhà thầu cho 11 gói thuộc dự án khu tái định cư

Theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu vừa được phê duyệt, trong quý I/2017, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 9 gói thầu, trong đó có 2 gói thầu tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước, còn lại đều chỉ định thầu.

Vào quý III/2018, bên mời thầu này sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 3 gói thầu gồm: Gói thầu TVKT02: Kiểm toán công trình (02 khu: Khóm Bờ Tây và ấp Cái Cùng) và Gói thầu MSLĐTB02: Mua sắm lắp đặt thiết bị công trình (02 khu: Khóm Bờ Tây và ấp Cái Cùng); Gói thầu TV14: Giám sát thi công lắp đặt thiết bị (02 khu: Khóm Bờ Tây và ấp Cái Cùng). Trong số 3 gói thầu này, có 1 gói thầu thực hiện theo hình thức chào hàng cạnh tranh, còn lại đều chỉ định thầu.

Dự án Khu dân cư, tái định cư rừng phòng hộ tỉnh Bạc Liêu có tổng số 16 gói thầu, tổng mức đầu tư hơn 359,582 tỷ đồng. Dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương hỗ trợ và ngân sách địa phương đối ứng.

 

Thanh Tú