Bắc Giang: Năm 2017 sẽ chọn nhà thầu cho 3 gói thầu của Dự án Cải tạo Đường tỉnh 295

(BĐT) - Trong quý I và II/2017, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bắc Giang sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện 3/8 gói thầu thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp Đường tỉnh 295 (Đoạn Vôi - Bến Tuần và đoạn Ngọc Châu - thị trấn Thắng), tỉnh Bắc Giang.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong đó, Gói thầu Tư vấn lập hồ sơ mời thầu Gói thầu xây lắp số 10 (Gói thầu TV lập HSMT) và Gói thầu Bảo hiểm công trình (đoạn Ngọc Châu - thị trấn Thắng) đều được chỉ định thầu rút gọn trong nước không sơ tuyển, theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Hai gói thầu đều áp dụng loại hợp đồng trọn gói. Thời gian thực hiện đối với Gói thầu TV lập HSMT là trong vòng 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực; còn đối với Gói thầu Bảo hiểm công trình là kể từ ngày khởi công đến hết thời gian bảo hành công trình.

Riêng Gói thầu Thi công xây lắp công trình (đoạn Ngọc Châu - thị trấn Thắng) sẽ lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước không sơ tuyển, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Hợp đồng thực hiện theo đơn giá cố định với thời gian là 16 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Trần Nam