Áp dụng mức thu phí mới tại Trạm thu phí An Sương - An Lạc (TP.HCM)

Kể từ ngày 1/1/2015 đến hết năm 2019, chủ đầu tư Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO (IDICO-IDI) được phép áp dụng mức thu phí sử dụng đường bộ tại Trạm thu phí trên Quốc lộ 1 (đoạn An Sương - An Lạc) theo quy định tại Thông tư số 159/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính.

Kể từ ngày 1/1/2015 đến hết năm 2019, chủ đầu tư Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO (IDICO-IDI) được phép áp dụng mức thu phí sử dụng đường bộ tại Trạm thu phí trên Quốc lộ 1 (đoạn An Sương - An Lạc) theo quy định tại Thông tư số 159/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính. Theo Quyết định  số 6360/QĐ-UBND của UBND TP.HCM, mức thu phí mới này được điều chỉnh tăng từ 1,33 đến 1,66 lần so với mức phí cũ.

 

Các trường hợp được miễn thu phí cũng được áp dụng theo quy định tại Thông tư nêu trên.

 

Về mức thu phí áp dụng từ các năm 2020, 2025 và 2030, UBND TP.HCM giao Giám đốc Công ty IDICO-IDI có trách nhiệm lập hồ sơ trình UBND Thành phố xem xét trình HĐND Thành phố quyết định theo quy định của pháp luật tại thời điểm tương ứng.

IMG

Dự án Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 1 (đoạn An Sương - An Lạc) được thực hiện theo hình thức BOT. Dự án được chia làm 3 giai đoạn, bao gồm: Giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư hơn 831 tỷ đồng, được thông xe ngày 25/12/2004 và đưa vào khai thác thu phí hoàn vốn từ ngày 2/1/2005; Giai đoạn 2 là 705 tỷ đồng. Giai đoạn 3 là 407 tỷ đồng. Theo Hợp đồng BOT đã được ký kết, việc thu phí hoàn vốn tại Trạm này sẽ kết thúc vào ngày 31/1/2033.

Lê Xuân

ngocthanh