Bên Mời thầu cần biết (ngày 13/11/2012)

Bên Mời thầu cần biết (ngày 13/11/2012)

30/08/2014 - 00:57
Ngày 12/11/2012, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 225 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 205 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra ngày 13/11/2012; 20 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên Mời thầu cần biết (ngày 09/11/2012)

Bên Mời thầu cần biết (ngày 09/11/2012)

30/08/2014 - 00:57
Ngày 08/11/2012, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 206 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 191 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra ngày 09/11/2012; 15 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên Mời thầu cần biết (ngày 08/11/2012)

Bên Mời thầu cần biết (ngày 08/11/2012)

30/08/2014 - 00:57
Ngày 07/11/2012, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 227 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 208 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra ngày 08/11/2012; 19 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên Mời thầu cần biết (ngày 06/11/2012)

Bên Mời thầu cần biết (ngày 06/11/2012)

30/08/2014 - 00:55
Ngày 05/11/2012, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 271 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 217 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra ngày 06/11/2012; 54 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 17/12/2012)

Bên mời thầu cần biết (ngày 17/12/2012)

30/08/2014 - 00:53
Ngày 14/12/2012, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 204 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 175 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 17/12/2012); 29 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 13/8/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 13/8/2013)

30/08/2014 - 00:50
Ngày 12/8/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 155 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 145 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 13/8/2013); 10 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 14/4/2014)

Bên mời thầu cần biết (ngày 14/4/2014)

30/08/2014 - 00:50
Ngày 11/4/2014, Báo đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 160 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 156 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 14/4/2014); 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 25/6/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 25/6/2013)

30/08/2014 - 00:47
Ngày 24/6/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 192 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 182 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 25/6/2013); 10 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 26/6/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 26/6/2013)

30/08/2014 - 00:47
Ngày 25/6/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 187 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 178 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 26/6/2013); 09 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 13/2/2014)

Bên mời thầu cần biết (ngày 13/2/2014)

30/08/2014 - 00:46
Ngày 12/02/2014, Báo đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 109 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 104 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 13/02/2014); 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Cao Bằng: Thực hiện nhiều gói thầu dịch vụ tư vấn

Cao Bằng: Thực hiện nhiều gói thầu dịch vụ tư vấn

29/08/2014 - 21:26
Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Cao Bằng cho biết, theo báo cáo đấu thầu của 26 đơn vị (gồm 13 huyện, 13 sở, ngành và đơn vị chủ đầu tư) gửi về Sở KH&ĐT để tổng hợp, thì số dự án thực hiện khởi công mới trong năm 2012 không nhiều.
Bên mời thầu cần biết (ngày 3/7/2014)

Bên mời thầu cần biết (ngày 3/7/2014)

29/08/2014 - 20:52
Ngày 02/7/2014, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 158 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 152 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 02/7/2014); 06 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 12/6/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 12/6/2013)

29/08/2014 - 20:14
Ngày 11/6/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 178 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 173 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 12/6/2013); 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 16/6/2014)

Bên mời thầu cần biết (ngày 16/6/2014)

29/08/2014 - 19:30
Ngày 13/6/2014, Báo đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 163 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 159 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 16/6/2014); 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 12/11/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 12/11/2013)

29/08/2014 - 18:22
Ngày 11/11/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 121 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 117 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 12/11/2013); 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 19/8/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 19/8/2013)

29/08/2014 - 18:19
Ngày 16/8/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 153 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 143 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 19/8/2013); 10 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 27/8/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 27/8/2013)

29/08/2014 - 18:18
Ngày 26/8/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 135 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 129 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 27/8/2013); 06 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 7/10/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 7/10/2013)

29/08/2014 - 18:10
Ngày 04/10/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 185 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 177 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 07/10/2013); 08 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 11/3/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 11/3/2013)

29/08/2014 - 16:12
Ngày 08/3/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 112 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 100 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 11/3/2013); 12 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 21/3/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 21/3/2013)

29/08/2014 - 15:54
Ngày 20/3/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 137 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 129 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 21/3/2013); 08 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.