Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong đấu thầu

Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong đấu thầu

02/09/2014 - 19:59
Để đạt được mục tiêu hiệu quả kinh tế trong đấu thầu thì việc đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) trong đấu thầu được xem là một khâu đột phá và cần thiết. Điều này không chỉ có ý nghĩa đối với các bên trong đấu thầu

Bài 1: Chủ đầu tư: Nhiều chiêu “chơi” khó nhà thầu

02/09/2014 - 19:57
Mục tiêu của đấu thầu là nhằm tạo ra một sân chơi cạnh tranh và công bằng cho tất cả các nhà thầu. Thế nhưng, trên thực tế, một số chủ đầu tư vì thiên vị và bao bọc cho nhà thầu “ruột” nên đã đưa ra nhiều “chiêu” để giảm thiểu số lượng các nhà thầu tham gia.

Bài 1: Chủ đầu tư: Nhiều chiêu “chơi” khó nhà thầu

02/09/2014 - 19:57
Mục tiêu của đấu thầu là nhằm tạo ra một sân chơi cạnh tranh và công bằng cho tất cả các nhà thầu. Thế nhưng, trên thực tế, một số chủ đầu tư vì thiên vị và bao bọc cho nhà thầu “ruột” nên đã đưa ra nhiều “chiêu” để giảm thiểu số lượng các nhà thầu tham gia.

Bài 1: Chủ đầu tư: Nhiều chiêu “chơi” khó nhà thầu

02/09/2014 - 19:57
Mục tiêu của đấu thầu là nhằm tạo ra một sân chơi cạnh tranh và công bằng cho tất cả các nhà thầu. Thế nhưng, trên thực tế, một số chủ đầu tư vì thiên vị và bao bọc cho nhà thầu “ruột” nên đã đưa ra nhiều “chiêu” để giảm thiểu số lượng các nhà thầu tham gia.

Bài 1: Chủ đầu tư: Nhiều chiêu “chơi” khó nhà thầu

02/09/2014 - 19:57
Mục tiêu của đấu thầu là nhằm tạo ra một sân chơi cạnh tranh và công bằng cho tất cả các nhà thầu. Thế nhưng, trên thực tế, một số chủ đầu tư vì thiên vị và bao bọc cho nhà thầu “ruột” nên đã đưa ra nhiều “chiêu” để giảm thiểu số lượng các nhà thầu tham gia.
Để nâng cao hiệu quả quản lý dự án  đầu tư công

Để nâng cao hiệu quả quản lý dự án đầu tư công

02/09/2014 - 19:56
Tình trạng đầu tư công kém hiệu quả là hệ quả của nhiều thiếu sót, bất cập trong quản lý đầu tư sử dụng nguồn vốn nhà nước từ các cấp Bộ, ngành, địa phương và đơn vị thực hiện.
Để nâng cao hiệu quả quản lý dự án  đầu tư công

Để nâng cao hiệu quả quản lý dự án đầu tư công

02/09/2014 - 19:56
Tình trạng đầu tư công kém hiệu quả là hệ quả của nhiều thiếu sót, bất cập trong quản lý đầu tư sử dụng nguồn vốn nhà nước từ các cấp Bộ, ngành, địa phương và đơn vị thực hiện.
Để nâng cao hiệu quả quản lý dự án  đầu tư công

Để nâng cao hiệu quả quản lý dự án đầu tư công

02/09/2014 - 19:56
Tình trạng đầu tư công kém hiệu quả là hệ quả của nhiều thiếu sót, bất cập trong quản lý đầu tư sử dụng nguồn vốn nhà nước từ các cấp Bộ, ngành, địa phương và đơn vị thực hiện.
Để nâng cao hiệu quả quản lý dự án  đầu tư công

Để nâng cao hiệu quả quản lý dự án đầu tư công

02/09/2014 - 19:56
Tình trạng đầu tư công kém hiệu quả là hệ quả của nhiều thiếu sót, bất cập trong quản lý đầu tư sử dụng nguồn vốn nhà nước từ các cấp Bộ, ngành, địa phương và đơn vị thực hiện.
Cần tăng cường áp dụng PPP trong nông nghiệp

Cần tăng cường áp dụng PPP trong nông nghiệp

02/09/2014 - 19:53
Mô hình đầu tư đối tác công - tư (PPP) được đánh giá là rất quan trọng và hiệu quả trong phát triển nông nghiệp. Trong khuôn khổ Hội nghị toàn cầu lần II tại Hà Nội về nông nghiệp, an ninh lương thực và biến đổi khí hậu
Bên mời thầu cần biết (ngày 13/5/2014)

Bên mời thầu cần biết (ngày 13/5/2014)

02/09/2014 - 19:53
Ngày 12/5/2014, Báo đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 167 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 164 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 13/5/2014); 3 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 31/7/2014)

Bên mời thầu cần biết (ngày 31/7/2014)

02/09/2014 - 19:53
Ngày 30/7/2014, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 151 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 142 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 31/7/2014); 09 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 25/7/2014)

Bên mời thầu cần biết (ngày 25/7/2014)

02/09/2014 - 19:53
Ngày 24/7/2014, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 154 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 152 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 25/7/2014); 02 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Gia Lai tăng cường chỉ đạo công tác đấu thầu thuốc

Gia Lai tăng cường chỉ đạo công tác đấu thầu thuốc

02/09/2014 - 19:53
UBND tỉnh Gia Lai vừa có Công văn chỉ đạo Sở Y tế và các cơ sở y tế công lập trên địa bàn Tỉnh về công tác đấu thầu, mua sắm thuốc, vật tư y tế, nhằm khắc phục những yếu kém của công tác này trong thời gian qua.
Bên mời thầu cần biết (ngày 24/7/2014)

Bên mời thầu cần biết (ngày 24/7/2014)

02/09/2014 - 19:52
Ngày 23/7/2014, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 179 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 172 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 24/7/2014); 7 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Đấu thầu bảo trì đường bộ

Đấu thầu bảo trì đường bộ

02/09/2014 - 19:52
Chuyển đổi phương thức thực hiện theo định hướng xã hội hóa, thông qua đấu thầu, đặt hàng cung ứng dịch vụ công ích và đổi mới phương thức thanh toán.
Đấu thầu bảo trì đường bộ

Đấu thầu bảo trì đường bộ

02/09/2014 - 19:52
Chuyển đổi phương thức thực hiện theo định hướng xã hội hóa, thông qua đấu thầu, đặt hàng cung ứng dịch vụ công ích và đổi mới phương thức thanh toán.