Bên mời thầu cần biết (ngày 18/11/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 18/11/2013)

30/08/2014 - 10:37
Ngày 15/11/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 162 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 158 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 18/11/2013); 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 8/4/2014)

Bên mời thầu cần biết (ngày 8/4/2014)

30/08/2014 - 09:49
Ngày 07/4/2014, Báo đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 204 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 197 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 08/4/2014); 07 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 06/3/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 06/3/2013)

30/08/2014 - 08:46
Ngày 05/3/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 127 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 114 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 06/3/2013); 13 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 28/11/2012)

Bên mời thầu cần biết (ngày 28/11/2012)

30/08/2014 - 08:44
Ngày 27/11/2012, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 214 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 204 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 28/11/2012); 10 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 27/11/2012)

Bên mời thầu cần biết (ngày 27/11/2012)

30/08/2014 - 08:43
Ngày 26/11/2012, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 251 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 230 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 27/11/2012); 21 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Tăng tạm trữ, giữ giá lúa

Tăng tạm trữ, giữ giá lúa

30/08/2014 - 08:31
Dù dự báo xuất khẩu gạo trong năm 2012 sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng Hiệp hội Lương thực VN (VFA) cho biết vẫn sẽ điều hành tiêu thụ và xuất khẩu gạo, nhằm đảm bảo người dân có lãi ít nhất 30%.
Bên mời thầu cần biết (ngày 7/11/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 7/11/2013)

30/08/2014 - 07:12
Ngày 06/11/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 133 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 130 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 07/11/2013); 03 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 26/9/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 26/9/2013)

30/08/2014 - 06:49
Ngày 25/9/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 124 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 119 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 26/9/2013); 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 23/4/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 23/4/2013)

30/08/2014 - 06:07
Trong 03 ngày (17, 18 và 22/4/2013), Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 367 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 351 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 23/4/2013); 16 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 13/1/2014)

Bên mời thầu cần biết (ngày 13/1/2014)

30/08/2014 - 05:50
Ngày 10/01/2014, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 83 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 82 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 13/01/2014); 01 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Không để người thân giữ vị trí chủ chốt ngân hàng

Không để người thân giữ vị trí chủ chốt ngân hàng

30/08/2014 - 04:20
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu phải thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, không để tình trạng người thân như bố, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em, con của người đứng đầu giữ chức vụ, cương vị chủ chốt trong cùng cơ quan, đơn vị ngân hàng, tổ chức tín dụng
Không để người thân giữ vị trí chủ chốt ngân hàng

Không để người thân giữ vị trí chủ chốt ngân hàng

30/08/2014 - 04:20
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu phải thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, không để tình trạng người thân như bố, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em, con của người đứng đầu giữ chức vụ, cương vị chủ chốt trong cùng cơ quan, đơn vị ngân hàng, tổ chức tín dụng
Bên mời thầu cần biết (ngày 29/11/2012)

Bên mời thầu cần biết (ngày 29/11/2012)

30/08/2014 - 04:17
Ngày 28/11/2012, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 202 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 181 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 29/11/2012); 21 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Hưng Yên chưa triển khai thí điểm đấu thầu qua mạng

Hưng Yên chưa triển khai thí điểm đấu thầu qua mạng

30/08/2014 - 04:10
Báo cáo về tình hình thực hiện công tác đấu thầu trong năm qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Hưng Yên cho biết, năm 2012, Thanh tra tỉnh, thanh tra chuyên ngành và thanh tra các địa phương đã tổ chức nhiều cuộc thanh tra, kiểm tra về các hoạt động đầu tư xây dựng...
Chủ động đưa ra các giải pháp thực hiện đấu thầu qua mạng

Chủ động đưa ra các giải pháp thực hiện đấu thầu qua mạng

30/08/2014 - 04:04
Theo Ban Quản lý đầu tư thuộc Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC), hiện đơn vị này đang đẩy mạnh công tác tổ chức đấu thầu qua mạng (ĐTQM) và đã ban hành tài liệu nội bộ hướng dẫn tạm thời về ĐTQM làm cơ sở để các đơn vị trực thuộc EVN HCMC có thể triển khai mạnh mẽ ĐTQM.
Bên mời thầu cần biết (ngày 28/12/2012)

Bên mời thầu cần biết (ngày 28/12/2012)

30/08/2014 - 03:53
Ngày 27/12/2012, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 102 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 95 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 28/12/2012); 07 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 11/6/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 11/6/2013)

30/08/2014 - 03:50
Ngày 10/6/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 181 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 175 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 11/6/2013); 06 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.